14.05.2007

14.05.2007, „Dziennik Zachodni”, Gala konkursu Śląska Nagroda Jakości

Już po raz dziewiąty przyznano Śląskie Nagrody Jakości.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w ubiegły piątek w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Jak podkreślił Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – która corocznie organizuje konkurs – całe wydarzenie miało wyjątkowy charakter. – Przede wszystkim dlatego, że tym razem w konkursie wzięło udział dwa razy więcej firm niż zwykle, co dowodzi, jak wielkie znaczenie przykładają obecnie firmy do doskonalenia produktów i usług, a także wszystkich systemów funkcjonujących w przedsiębiorstwie – mówi. – Bardzo ważne były również nagrody indywidualne i honorowe, które w tym roku przyznaliśmy. Poprzez decyzje w tej kwestii chcieliśmy podkreślić, jak ważne jest współdziałanie samorządu i administracji państwowej dla dobra regionu. Zdaniem kapituły konkursowej, to się właśnie w naszym regionie udało dzięki współpracy Janusza Moszyńskego, marszałka województwa i wojewody śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego. – Tak dobrego współdziałania między tymi urzędami nie było w naszym regionie od dawna – podkreśla prezes RIG. Dodaje, że konkurs o Śląską Nagrodę Jakości ma charakter ekspercki – firmy muszą przygotować bardzo dokładne informacje na temat wdrożenia systemów zarządzania, prowadzonej działalnością w zakresie poprawy i doskonalenia jakości, jak również stosowania lub wdrażania filozofii zarządzania przez jakość (TQM). – Następnie te dane weryfikują eksperci i dopiero na tej podstawie przyznawane są nagrody – podkreśla Bogusława Bartoszek, sekretarz Kapituły Śląskiej Nagrody Jakości. – Konkurs otrzymał status Regionalnej Edycji Polskiej Nagrody Jakości, która zarazem jest wstępem do ubiegania się o Europejską Nagrodę Jakości – dodaje.
– Polska Nagroda Jakości wręczana jest w nasze święto narodowe, 11 listopada – mówi prezes Donocik. – My staramy się organizować galę Śląskiej Nagrody Jakości w maju. Data tego wydarzenia nie jest przypadkowa, zbiega się z świętem Zjednoczonej Europy. Sądzę, że nasze firmy mają szansę na sukces w Unii nie tylko poprzez oferowanie produktów i usług po konkurencyjnych cenach, ale przede wszystkim poprzez wysoką jakość tego, co mają do sprzedania. (MU)

LAUREACI IX EDYCJI KONKURSU ŚNJ

1 NAGRODY ZESPOŁOWE
– w kategorii przedsiębiorstwa bardzo małe usługowe: ZIE CAGRO Marian Cieśla
– w kategorii przedsiębiorstwa średnie produkcyjno-usługowe: FINAL SA
– w kategorii przedsiębiorstwa średnie produkcyjne: Heraeus Electro-Nite Polska
Sp. z o.o.
– w kategorii przedsiębiorstwa duże usługowe: ArchiDoc Sp. z o.o.
– w kategorii przedsiębiorstwa duże produkcyjne: TRW Steering Systems Poland
Sp. z o.o.
– w kategorii przedsiębiorstwa duże produkcyjno-usługowe: Aqua SA

2 NAGRODY INDYWIDUALNE
– w kategorii nauka: prof. dr hab. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego – za inicjatywę tworzenia Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych
– w kategorii praktyka: Piotr Uszok, prezydent miasta Katowice – za przebudowę miasta, w tym budowę Drogowej Trasy Średnicowej
– w kategorii promocja: Janusz Moszyński, marszałek województwa śląskiego – za inicjatywę kreowania pozytywnego wizerunku województwa śląskiego i tworzenie, przy szerokich konsultacjach społecznych, strategii komunikacji marketingowej w dziedzinie gospodarka i turystyka.

3 NAGRODA HONOROWA
Tomasz Pietrzykowski, wojewoda śląski – za wspieranie i wkład w rozwój działalności Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

 

Udostępnij