06.10.2009

18.08.2009, „Media2”, Analiza biznesowa – nowa usługa ArchiDoc

ArchiDoc wprowadził do oferty usługę polegającą na analizie procesów biznesowych zachodzących w firmach.

ArchiDoc wprowadził do oferty usługę polegającą na analizie procesów biznesowych zachodzących w firmach.
Ma ona na celu uporządkowanie wiedzy na temat realizowanych zadań, eliminację błędów i zbędnych procesów. Analiza biznesowa towarzyszy wdrożeniom usług z zakresu obsługi back-office, co pozwala na wybór optymalnych rozwiązań, które podniosą efektywność funkcjonowania firmy i zapewnią wymierne oszczędności.

Profesjonalna analiza biznesowa wymaga specjalistycznej wiedzy merytorycznej z wielu dziedzin, poczynając od bieżącej znajomość rynku poprzez zagadnienia IT, aż do wiedzy na temat najnowszych technologii i prognozowanych trendów w biznesie. ArchiDoc oferuje klientom wsparcie ekspertów posiadających doświadczenie w pracy analitycznej dla największych polskich przedsiębiorstw. Zakres usługi uzależniony jest od skali działalności i potrzeb danej firmy – może obejmować zarówno jedną instytucję, całą grupę kapitałową, jak i pojedynczy proces, realizowany tylko przez jednego pracownika.

Usługa analizy biznesowej jest realizowana przez ArchiDoc w kilku etapach. W pierwszej fazie konieczne jest gruntowne rozpoznanie środowiska, w którym będą prowadzone prace analityczne, a także dobranie odpowiednich narzędzi służących do opisu procesów biznesowych. Kolejny etap stanowią spotkania warsztatowe z klientem, podczas których badany jest przebieg procesu. Na bazie uzyskanych informacji możliwe jest stworzenie dokumentacji opisującej aktualny stan podmiotu analizy. Specjaliści z ArchiDoc opracowują wnioski, na podstawie których tworzona jest propozycja optymalizacji procesów biznesowych oraz prognoza ich funkcjonowania.

Udostępnij