22.12.2008

18.11.2008, „Gazeta.pl”, ArchiDoc może dokonać dwóch przejęć w I poł. 2009 r.

ArchiDoc, spółka działająca w branży zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów biznesowych, może w I połowie 2009 r. przejąć jedną lub dwie firmy o łącznych rocznych obrotach rzędu 25 mln zł, poinformował prezes Piotr Cholewa w rozmowie z agencją ISB.

ArchiDoc, spółka działająca w branży zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów biznesowych, może w I połowie 2009 r. przejąć jedną lub dwie firmy o łącznych rocznych obrotach rzędu 25 mln zł, poinformował prezes Piotr Cholewa w rozmowie z agencją ISB. Dodał, że spółka przełożyła plany giełdowe w związku z sytuacją na rynku.

"Do transakcji może dojść już w I połowie roku, mamy przygotowaną listę spółek, które nas interesują" – powiedział ISB Cholewa. Dodał, że przejęcia mają przede wszystkim poszerzyć ofertę produktową spółki. "Mamy zidentyfikowane obszary działalności, których włączenie przyniosłoby nam największe synergie. Realizujemy strategię przygotowaną razem z A.T. Kearney" – dodał Cholewa.  Na liście ArchiDoc znajdują się spółki o przychodach od kilku od kilkudziesięciu (ale bliżej 20) milionów złotych rocznych przychodów. "W przypadku dwóch transakcji, możemy przejąć spółki o przychodach do 25 mln zł" – powiedział Cholewa. Poinformował, że w 2007 r. przychody ArchiDoc wyniosły 40 mln zł, a w 2008 r. powinny wzrosnąć do 45 mln zł. Dodał, że w przyszłym roku organicznie ma rosnąć w tempie 15%.

"Obecnie obserwujemy zwiększenie liczby zapytań o nasze usługi, lub ich rozszerzenie" – powiedział Cholewa. Według niego, dotyczy to głównie sektora bankowego. "Ten sektor nie jest w Polsce w kryzysie, ale obecna sytuacja na świecie sprawia, że aktywniej poszukuje oszczędności" – powiedział Cholewa. Obecnie spółka obsługuje ok. 200 klientów, wśród których najwięksi to Citibank Handlowy, Getin Bank, Kredyt Bank, Netia, Telekomunikacja Polska i Polkomtel. Firma obsługuje też Kancelarię Prezydenta RP.

ArchiDoc świadczy m.in. usługi magazynowania dokumentów, ale ponad 70% jego przychodów pochodzi z bardzie zaawansowanych usług jak ‚mailing room’, ‚data entry’, ‚workflow manager’, ‚contact office’, czy obsługa akt osobowo-płacowych. Cholewa przyznał, że zamierzał wprowadzić ArchiDoc na giełdę, ale obecna sytuacja na rynku finansowym sprawiła, że odłożył te plany. "Oczywiście, nadal jest to w planach długofalowych, ale żadnych prac nad upublicznieniem w tej chwili nie prowadzimy" – powiedział prezes ArchiDoc.

ArchiDoc przedstawił we wtorek, przygotowany na jego zlecenie przez IPSOS, raport na temat rynku outsourcingowego w Polsce. Według raportu, najważniejszym kryterium oceny procesu outsourcingowego jest wynik analizy opłacalności (58%) oraz większa efektywność realizowanych zadań (11%). Pierwsze kryterium było najistotniejsze z punktu widzenia branży handlowej, do drugiego największą wagę przykładają firmy z sektora infrastruktury.

Z badania wynika, że firmy największą korzyść w przekazaniu działalności back-office widzą w koncentracji na podstawowej działalności firmy (39%) oraz oszczędność czasu (39%) i redukcja kosztów (38%). To zmiana w porównaniu do badania zrealizowanego dwa lata temu, kiedy za największą korzyść uznano redukcję kosztów.

Respondenci zapytani o najczęściej outsourcowane usługi z zakresu back-office i front-office wskazali archiwizację dokumentów (49%). Dla firm z sektora definiowanego jako infrastruktura istotne jest skanowanie (44%), obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej (33%) oraz druk i wysyłka (33%).

Badanie wykonano na próbie 204 osób z dużych firm (zatrudniających ponad 250 pracowników, lub generujących ponad 100 mln zł przychodów rocznie. (ISB)

Udostępnij