22.12.2008

18.11.2008, „Outsourcing.com.pl”, Firmy traktują outsourcing strategicznie

Firma ArchiDoc przedstawiła wyniki raportu „Polski rynek ousourcingu back-office” przeprowadzonego w październiku.

Firma ArchiDoc przedstawiła wyniki raportu „Polski rynek ousourcingu back-office” przeprowadzonego w październiku. Badanie wykazało m.in. że, najczęściej wymieniane przez ankietowanych obawy związane ze stosowaniem outsourcingu dotyczą bezpieczeństwa oraz jakości usług.

Sondaż na zlecenie ArchiDoc wykonała w październiku firma Ipsos. Było tu już drugie tego typu badanie – pierwsze przeprowadzono w 2006 r. – Takie badania chcemy przeprowadzać cyklicznie, co dwa lata. Częstsze ankietowanie nie jest zasadne, ponieważ przeciętny czas trwania kontraktu outsourcingowego to okres dwu-, trzyletni – tłumaczy Piotr Cholewa, prezes ArchiDoc. Ipsos zadał zestaw kilkudziesięciu pytań przedstawicielom ponad 200 przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 249 osób i których obroty przekraczają 200 milionów zł. Część ankietowanych korzysta z usług outsourcingowych, część może być potencjalnymi klientami outsourcerów. Badano firmy z sektora finansów, automotive, przemysłu i energetyki, handlu detalicznego oraz administracji publicznej.

Przez ostatnie dwa lata outsourcing w Polsce zyskał nie tylko na popularności, ale i na prestiżu. Wcześniej decyzje o oddaniu pewnych procesów firmie zewnętrznej podejmowali menedżerowie niższego szczebla, dziś leżą one w gestii zarządu. – Widać, że zarządy firm traktują wdrożenie outsourcingu jako działanie strategiczne – argumentuje Marek Bronder, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i rozwoju w ArchiDoc. Według raportu firmy najczęściej outsourcują procesy IT (42 %) oraz back-office (29 %). Na kolejnych miejscach znalazły się usługi HR-owe, logistyczne oraz windykacyjne.

Za największą korzyść z outsourcingu klienci uważają to, że mogą dzięki temu skoncentrować się na podstawowej działalności firmy oraz przy tym oszczędzają czas. Z kolei najważniejszym kryterium oceny rozwiązania outsourcingowego jest wynik analizy opłacalności. Na to wskazało aż 58 % respondentów, aż o 9 % więcej niż dwa lata temu. Wiele przedsiębiorstw korzystających lub chcących wdrożyć rozwiązania outsourcingowe ma obawy, jeśli chodzi o wdrożenie tego narzędzia. Największe z nich budzą troska i bezpieczeństwo (34%) oraz jakość usług świadczona przed outsourcera (33%).

Raport pokazał także, że wiele firm ma wciąż bardzo skromną wiedzę o outsourcingu. Respondenci nie zawsze np. orientują się co do tego jakie koszty wiążą się z korzystaniem z usług. To zarazem dowód na to, że rynek polski ma jeszcze spory potencjał.

Dariusz Kopeć, Bartosz Wawryszuk

Udostępnij