12.04.2011

2 mln zł unijnej dotacji dla ArchiDoca

Spółka ArchiDoc pozyskała dotację unijną w wysokości prawie 2 mln zł na opracowanie i wdrożenie systemu obsługi dokumentów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,7 mln zł.

Spółka ArchiDoc pozyskała dotację unijną w wysokości prawie 2 mln zł na opracowanie i wdrożenie systemu obsługi dokumentów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,7 mln zł. Projekt zakłada: „Opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 1.4 – 4.1).

Celem projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów” jest zaplanowanie i zrealizowanie nowoczesnej struktury łączącej funkcjonalności:

  •  systemu kancelaryjnego;
  •  systemu zarządzania dokumentami;
  •  oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi.

Rosnąca ilość przetwarzanych dokumentów oraz ich różnorodność wymagają od przedsiębiorstwa wdrożenia jak najlepszego procesu zarządzania. Wypracowanie odpowiednich procedur, zakup specjalistycznego oprogramowania oraz dobór i dostosowanie odpowiedniego rozwiązania do rzeczywistych potrzeb organizacji pomagają w efektywnym zarządzaniu dokumentami i znacznie usprawniają działalność biznesową.
„Ogromnie cieszy nas pozyskana dotacja. Możliwość połączenia dotychczas pojedynczych procesów związanych z obsługą dokumentów i stworzenie kompleksowej usługi pozwoli znacznie usprawnić czasochłonny proces zarządzania dokumentami. Liczymy, że dzięki nowatorskiemu projektowi będziemy mogli zaoferować przedsiębiorcom unikalną na polskim rynku usługę zarządzania dokumentami” – mówi Gabriela Domurat, project manager w ArchiDoc.

Unijny projekt ArchiDoc zakłada przeprowadzenie badań rozwojowych prowadzących do stworzenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania dokumentów na masową skalę oraz wdrożenie stworzonego oprogramowania w nowoutworzonym Centrum Kompleksowej Obsługi Dokumentów.

Z przeprowadzonego przez spółkę ArchiDoc badania rynku outsourcingu wynika, że polskie przedsiębiorstwa najczęściej decydują się zlecenie procesów z zakresu back-office. W 2008 roku 29% firm deklarowało, że powierza procesy związane z przetwarzaniem dokumentacji. W 2010 roku było to aż 48% wskazań. Na wyoutsourcowanie procesów back-office decydują się przeważnie: branża finansowa – 77% w porównaniu do 59% z 2008 roku oraz telekomunikacyjna – ponad dwukrotny wzrost od ostatniego badania, obecnie 90% wskazań.

Udostępnij