07.10.2009

26.03.2009, „Gazeta Prawna”, Małe firmy oraz administracja pomogą sektorowi IT przetrwać kryzys

Branża IT w czasie kryzysu widzi potencjał w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jako priorytety inwestycyjne dla firm w 2009 roku analitycy wskazują projekty Business Intelligence i systemy klasy ERR.

Branża IT w czasie kryzysu widzi potencjał w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jako priorytety inwestycyjne dla firm w 2009 roku analitycy wskazują projekty Business Intelligence i systemy klasy ERR.

Z ankiety przeprowadzonej przez Sybase Polska HIM wśród partnerów i klientów firmy wynika, że światowy kryzys gospodarczy będzie miał ograniczony wpływ na inwestycje w IT w 2009 roku. 66 proc. respondentów – przedstawicieli dużych, małych i średnich polskich firm – twierdzi, że spowolnienie gospodarcze nie wpłynie na planowane inwestycje. Firmy mają zamiar inwestować w sprzęt IT i narzędzia programistyczne (16 proc. ankietowanych) oraz rozwiązania mobilne i Business Intelligence (12 proc.). Za największe bariery w rozwoju uważane są braki kadrowe (37 proc. odpowiedzi), problemem nie są za to pieniądze (16 proc.). Podobne wyniki przynoszą globalne badania firmy analitycznej Gartner – wysokość budżetów IT w firmach różnych branż w roku 2009 pozostaną bez większych zmian w stosunku do roku 2008. Badanie przeprowadzone przez Gartnera jest jednym z najbardziej wnikliwych na rynku – menedżerowie, którzy wzięli w nim udział, zarządzają łącznie 138 miliardami dolarów przeznaczonych w ciągu roku na IT w 48 krajach na całym świecie.

Czy kryzys wpłynie na inwestycje w IT w twojej firmie w 2009 roku

Budowa przewagi konkurencyjnej

Mimo niezmiennej wysokości budżetów, priorytety technologiczne menedżerów IT zmieniły się – nowinki technologiczne zastąpią: sprawdzone typy rozwiązań oraz wykorzystanie istniejących zasobów. Biznes będzie inwestował w projekty business intelligence oraz wydawał pieniądze na utrzymanie i rozbudowę rozwiązań klasy ERP. – Polscy menedżerowie traktują IT jako niezbędny element budowania przewagi konkurencyjnej w sytuacji zmian i konieczności adaptacji firmy do nowych warunków gry rynkowej – uważa Grzegorz Walicki, dyrektor generalny Sybase Polska. – Przedsiębiorcy oczekują, że IT znacząco przyczyni się do poprawy wyników w trudniejszych czasach. Osoby zarządzające tymi budżetami muszą więc podejmować mądre decyzje, budując podstawy wydajnej firmy, która jest w stanie stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom – komentuje Mark McDonald, wiceprezes i szef działu badań Gartnera. – Liderzy zdają sobie sprawę z trudnych warunków ekonomicznych, ale nie dają się sparaliżować strachowi – dodaje.

MSP, outsourcing i administracja

Zdaniem przedstawicieli polskich firm IT, z którymi rozmawiała GP, w najbliższych miesiącach świetnie będzie się rozwijał rynek oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, które poszukiwać będą przede wszystkim systemów wspomagania sprzedaży oraz zarządzania relacjami z klientami. Duże firmy koncentrować się będą na projektach, które przynoszą szybki zwrot z inwestycji i mają realny wpływ na wzrost przychodów oraz ograniczenie kosztów. – Przy słabnącej koniunkturze gospodarczej ograniczenie kosztów będzie ponownie główną siłą napędową rozwoju rynku outsourcingu IT – twierdzi Arnold Nowak – prezes spółki Itelligence. – Firmom prościej jest bowiem wynająć zewnętrznych specjalistów IT, niż ich zatrudniać. Jest to przede wszystkim atrakcyjniejsze kosztowo, ale także elastyczniejsze rozwiązanie – argumentuje.

W tym roku należy również spodziewać się realizacji dużych projektów w sektorze publicznym. – Najważniejsze z nich to: system elektronicznych podatków dla Ministerstwa Finansów, platformą informacyjna dla służb mundurowych, a także systemy dla Ministerstwa Obrony Narodowej, służby zdrowia i rozwiązania dla ubezpieczeń społecznych – wymienia Leszek Bartłomiejczyk, ekspert SAP Polska ds. Sektora Publicznego. Łącznie administracja państwowa będzie realizować kilkadziesiąt dużych projektów informatycznych o wartości ponad l mid zł. – Przyszłość tych przedsięwzięć wydaje się być niezagrożona, ponieważ środki na ich sfinansowanie pochodzą z Unii Europejskiej. W czasie spowolnienia gospodarczego te projekty będą miały szczególne znaczenie dla polskiego rynku IT, nie wspominając o korzyściach, jakie z ich realizacji w perspektywie długofalowej odniosą wszyscy obywatele.

Priorytety biznesowe firmPriorytety technologiczne firm

Efektywność firmy najważniejsza

Co powinni zrobić menedżerowie IT, aby skutecznie przygotować firmę na najbliższe miesiące? Według Gartnera, muszą przyznawać najwyższy priorytet tym działaniom, które poprawiają efektywność firmy. Szczególnie dotyczy to optymalizacji procesów biznesowych, wykorzystania business intelligence do zwiększania przejrzystości funkcjonowania firmy i poprawy efektywności pracowników. Trzeba też wykorzystywać do maksimum posiadane zasoby IT (biznes nie zmniejszy swoich oczekiwań wobec IT wyłącznie dlatego, że do dyspozycji są mniejsze środki). Specjaliści radzą również modernizować infrastrukturę – nowe technologie są bowiem tańsze, zużywają mniej energii i są wydajniejsze (a tego właśnie potrzebować będzie biznes w najbliższych miesiącach). Członkowie zarządów firm uważają – twierdzi Gartner – że działy IT powinny przyczynić się do poprawy kondycji finansowej firmy nie tylko poprzez cięcie wydatków. Oczekują, że informatycy pomogą także zoptymalizować procesy biznesowe i poprawić wydajność pracowników dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Tomasz Chojnowski

Piotr CholewaPiotr Cholewa, Prezes Zarządu ArchiDoc:
Nie ma wątpliwości, że obecna sytuacja na rynkach finansowych i w światowej gospodarce będzie miała konsekwencje dla rynku outsourcingu. Można prognozować, że największe firmy będą dynamicznie się rozwijać, bowiem zleceniodawcy – koncerny ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne czy banki nadal będą zlecały im obsługę back-office, chcąc zmaksymalizować efektywność zarządzania dokumentami. Duże firmy wiedzą, że korzystanie z outsourcingu przynosi wymierne korzyści finansowe i operacyjne, a jednocześnie umożliwia koncentrację na podstawowej działalności. Obserwowane tendencje na świecie pozwalają wnioskować, iż segment outsourcingu back-office w Polsce wejdzie dopiero w fazę dojrzałości, a ostra konkurencja cenowa wymusi konsolidację graczy na naszym rynku.

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na www.gazetaprawna.pl

Udostępnij