13.01.2010

Analiza biznesowa – pierwszy krok w kierunku optymalizacji działalności firmy

ArchiDoc Sp. z o. o. wprowadził do oferty usługę polegającą na analizie procesów biznesowych zachodzących w firmach. Ma ona na celu uporządkowanie wiedzy na temat realizowanych zadań, eliminację błędów i zbędnych procesów.

ArchiDoc Sp. z o. o. wprowadził do oferty usługę polegającą na analizie procesów biznesowych zachodzących w firmach. Ma ona na celu uporządkowanie wiedzy na temat realizowanych zadań, eliminację błędów i zbędnych procesów. Analiza biznesowa towarzyszy wdrożeniom usług z zakresu obsługi back-office, co pozwala na wybór optymalnych rozwiązań, które podniosą efektywność funkcjonowania firmy i zapewnią wymierne oszczędności.

Profesjonalna analiza biznesowa wymaga specjalistycznej wiedzy merytorycznej z wielu dziedzin, poczynając od bieżącej znajomość rynku poprzez zagadnienia IT, aż do wiedzy na temat najnowszych technologii i prognozowanych trendów w biznesie. ArchiDoc oferuje klientom wsparcie ekspertów posiadających doświadczenie w pracy analitycznej dla największych polskich przedsiębiorstw. Zakres usługi uzależniony jest od skali działalności i potrzeb danej firmy – może obejmować zarówno jedną instytucję, całą grupę kapitałową, jak i pojedynczy proces, realizowany tylko przez jednego pracownika.

Usługa analizy biznesowej jest realizowana przez ArchiDoc w kilku etapach. W pierwszej fazie konieczne jest gruntowne rozpoznanie środowiska, w którym będą prowadzone prace analityczne, a także dobranie odpowiednich narzędzi służących do opisu procesów biznesowych. Kolejny etap stanowią spotkania warsztatowe z klientem, podczas których badany jest przebieg procesu. Na bazie uzyskanych informacji możliwe jest stworzenie dokumentacji opisującej aktualny stan podmiotu analizy. Specjaliści z ArchiDoc opracowują wnioski, na podstawie których tworzona jest propozycja optymalizacji procesów biznesowych oraz prognoza ich funkcjonowania.

„Gruntowna analiza biznesowa służy dokładnemu rozpoznaniu procesów zachodzących w firmach, dzięki czemu klient uzyskuje wiedzę co działa sprawnie, a co wymaga zmiany lub poprawy. Wdrożenia outsourcingowe coraz częściej poprzedzane są taką usługą, co pozwala na dokładniejsze dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. To z kolei maksymalizuje osiągane z outsourcingu korzyści i czyni współpracę z partnerem zewnętrznym bardziej przejrzystą” – mówi Piotr Cholewa, Prezes Zarządu ArchiDoc. W rezultacie działań specjalistów ArchiDoc klient otrzymuje pełną dokumentację stanowiącą bazę do wdrożenia optymalnych dla firmy rozwiązań usprawniających przebieg procesów biznesowych.

 

Udostępnij