07.06.2011

ArchiDoc dla Getin Noble Bank

ArchiDoc podpisał trzyletni kontrakt z Getin Noble Bank SA w zakresie obsługi back-office bieżącej i archiwalnej dokumentacji kredytowej banku. Współpraca będzie realizowana w trybie zdalnym, za pomocą systemu INDO/DMS.

ArchiDoc podpisał trzyletni kontrakt z Getin Noble Bank SA w zakresie obsługi back-office bieżącej i archiwalnej dokumentacji kredytowej banku. Współpraca będzie realizowana w trybie zdalnym, za pomocą systemu INDO/DMS.
Umowa z Getin Noble Bank obejmuje zarządzanie procesami przetwarzania masowych ilości dokumentacji, w tym: skanowanie, rejestrację danych w systemach informatycznych (data entry), zdalne udostępnianie elektronicznych obrazów oraz archiwizację oryginałów. Wszystkie dokumenty należące do banku trafiają do działów operacyjnych ArchiDoc, w których są odpowiednio przygotowane, metrykowane i digitalizowane. Wersje elektroniczne dokumentów oraz pliki przeniesione z nośników są umieszczane w repozytorium elektronicznym i udostępniane uprawnionym pracownikom banku. Aplikacja działa w trybie SaaS (Software as a Service). Dostęp do zasobów repozytorium jest zabezpieczony szyfrowanym kanałem VPN.

„Getin Noble Bank zdecydował się na współpracę z firmą ArchiDoc ze względu na wysoką jakość świadczonych przez spółkę usług i gwarancję bezpieczeństwa powierzonych danych. Dla nas – instytucji finansowej – powyższe kwestie są niezmiernie ważne. Bardzo istotna okazała się także umiejętność znalezienia wspólnego języka i elastyczność względem ewoluujących potrzeb Banku. Wierzymy, że rozwiązania outsourcingowe oferowane przez ArchiDoc pozwolą usprawnić obieg dokumentów i skrócić czas dostępu do informacji”– powiedziała Renata Romanowska, Kierownik Archiwum Departamentu Kredytów Getin Noble Bank.

Pierwszym etapem projektu była elektronizacja archiwum dokumentacji kredytów hipotecznych. W ciągu 3 miesięcy przejęto i wprowadzono do elektronicznego repozytorium ArchiDoc ponad 23 tysiące teczek kredytowych, na które składało się blisko 5,5 miliona stron dokumentów. W ramach bieżącej obsługi spółka skanuje miesięcznie 630 tysięcy stron.
W przypadku tak dynamicznie rozwijających się organizacji jak Getin Noble Bank, które posiadają ponad milion klientów i tym samym obsługują masowe ilości dokumentów, zlecenie procesów związanych z back-office zewnętrznemu partnerowi jest najefektywniejszym rozwiązaniem. Spółka ArchiDoc posiada duże doświadczenie w realizacji projektów dla klientów z sektora finansowego, m.in. dla Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, Pekao SA i Citibanku Handlowego. Ogromnie cieszy nas fakt, że do grona naszych klientów dołączył także Getin Noble Bank” – powiedział Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc SA.

Obecnie projekt dla Getin Noble Bank jest realizowany na III zmiany w dwóch lokalizacjach ArchiDoc. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwa Artur Kajko, Kierownik Projektu wspólnie z Koordynatorami: Pauliną Wojtaś i Łukaszem Woleńskim. Proces elektronizacji zasobów archiwalnych realizował zespół ponad 50 operatorów.

Udostępnij