23.03.2023

ArchiDoc i Grupa OASIS wprowadzają program świadomości i redukcji zużycia energii

Grupa OASIS, której częścią jest ArchiDoc, przykłada dużą wagę do zmniejszania konsumpcji energii oraz bardziej zrównoważonego modelu funkcjonowania. Dotyczy to także centrów operacyjnych ArchiDoc, w których zajmujemy się procesowaniem dokumentów. Od każdego z pracowników zależy, na ile odpowiedzialnie będziemy się zachowywać i zmniejszymy ilość zużywanego ciepła, prądu i wody.

 

Dlatego Grupa OASIS, a w ślad za nią ArchiDoc, przygotowuje się do systematycznego zbierania danych na temat zużycia ciepła, prądu i wody w każdej lokalizacji: centrach operacyjnych, archiwach dokumentów czy poszczególnych kancelariach. Dzięki temu ArchiDoc i Grupa OASIS – będąca jednym z największych podmiotów w Europie zajmującym się zarządzaniem dokumentami i przetwarzaniem informacji – będzie mogła jeszcze lepiej w systematyczny sposób monitorować koszty środowiskowe i operacyjne oraz aktywnie zarządzać tym obszarem.

 

ArchiDoc stara się zmniejszać koszty środowiskowe i operacyjne na wiele sposób, m.in. dzięki lokalizowaniu swoich centrów operacyjnych w nowoczesnych budynkach, o wysokich parametrach termicznych i energetycznych czy stosowaniu inteligentnych technologii wspomagających.

 

Również poprzez swoją ofertę systemów do elektronicznego obiegu dokumentów ArchiDoc pomaga klientom zmniejszyć zużycie papieru, a co za tym idzie surowców potrzebnych od ich produkcji, powierzchni do ich przechowywania czy energii potrzebnej do transportu.

Udostępnij