09.04.2006

ArchiDoc nominowany do Godła „Teraz Polska”

Firma ArchiDoc, uzyskała nominację do Godła „Teraz Polska” w XVI edycji konkursu. Zgłoszona przez nas usługa Outsourcingu Zarządzania Korespondencją została pozytywnie zaopiniowana przez Branżową Komisję Ekspertów, uzyskując 950 punktów na 1000 możliwych.

Ostateczne rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu nastąpi 7 czerwca b.r. podczas uroczystej gali w Warszawie.

Nominowana do Godła „Teraz Polska” usługa Outsourcingu Zarządzania Korespondencją jest pierwszą i – jak dotąd – jedyną tego rodzaju usługą w Polsce. Outsourcing Zarządzania korespondencją przychodzącą to zarządzanie całością korespondencji przychodzącej w jednej lokalizacji. Proces ten został ukierunkowany na przetwarzanie dokumentów papierowych na postać elektroniczną, łącząc tradycyjne usługi z obszarów:
– logistycznego (odbiór dokumentów; przyjęcia dokumentów w centrum operacyjnym ArchiDoc; podział akt zgodnie ze schematem organizacyjnym firmy-klienta; zarejestrowanie i oznakowanie dokumentów unikalnym kodem;
– zarządzania procesem obiegu dokumentów papierowych (indeksowanie; skanowanie; archiwizacja dokumentów na nośnikach magnetycznych lub optycznych; przechowywanie oryginałów dokumentów w magazynach ArchiDoc lub ich zwrot do Klienta; udostępnianie dokumentów w formie papierowej; wydzielanie i niszczenie dokumentów po zakończeniu okresu ich archiwizowania);
– zarządzania procesem obiegu dokumentów elektronicznych – dokumenty  z elektronicznego  repozytorium są kierowane do wyznaczonych pracowników klienta zgodnie ze zdefiniowanymi procesami. Repozytorium jest połączone z krytycznymi systemami Klienta, jak CRM czy ERP, jest także dostępne w bezpieczny sposób przez Internet.
Przykładem funkcjonującego wdrożenia usługi Outsourcingu Zarządzania Korespondencją jest Centralna Kancelaria Dokumentów TP, wdrożona przez ArchiDoc. Dziennie firma ArchiDoc prowadzi na rzecz największego polskiego operatora, operacje przyjęcia, sortowania i skanowania 50.000 dokumentów oraz rejestracji w systemach informatycznych ponad 20.000 usług. Dokumenty
w wersji elektronicznej są dostępne dla 900 zarejestrowanych użytkowników – pracowników TP.

Po zeskanowaniu znaczna część dokumentów (blisko 75%), związanych z masowymi usługami TP,  jest dodatkowo rejestrowana przez pracowników ArchiDoc w systemach informatycznych klienta.

Udostępnij