05.05.2010

ArchiDoc obsługuje kancelarię Banku Millennium

ArchiDoc SA rozpoczął współpracę z Bankiem Millennium. W ramach umowy spółka ArchiDoc realizuje kompleksową obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej w Centralnej Kancelarii Banku.

ArchiDoc SA rozpoczął współpracę z Bankiem Millennium. W ramach umowy spółka ArchiDoc realizuje kompleksową obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej w Centralnej Kancelarii Banku. Usługa jest świadczona w dwóch głównych lokalizacjach centrali Banku Millennium: w Warszawie oraz w Gdańsku. Kontrakt podpisano na okres 36 miesięcy. Umowa pomiędzy firmami upoważnia ArchiDoc do realizacji pełnej obsługi kancelaryjnej obejmującej procesowanie korespondencji klienckiej oraz biznesowej banku. Wszystkie procesy są wykonywane w oparciu o dostarczony system kancelaryjny INDO-SNOK, w który wbudowano dodatkowy moduł nadzoru obiegu dokumentów papierowych. Rozwiązanie wykorzystuje między innymi technologię HandHeld. Jest to przenośny terminal komputerowy, wyposażony w czytniki oraz dedykowane oprogramowanie komunikujące się z serwerem aplikacji przez WI-FI. W projekcie Millennium urządzenia te wykorzystywane są do dostarczania przesyłek do zarządu i departamentu prawnego. Aplikacja INDO-SNOK co godzinę automatycznie wysyła do osób upoważnionych maila z informacją o oczekującej korespondencji. Dzięki temu pracownicy banku na bieżąco powiadamiani są o przyjęciu nowej przesyłki.

„Powierzenie obsługi kancelarii firmie zewnętrznej umożliwiło usprawnienie przepływu informacji w naszej organizacji i ułatwiło kontrolę nad przebiegiem tego procesu. Dzięki wprowadzeniu pełnej rejestracji możliwe jest uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących wolumenu całości korespondencji, a elektroniczne potwierdzanie odbioru dokumentów wyeliminowało konieczność przechowywania papierowych potwierdzeń przekazania przesyłek” – mówi Ivo Novo, Dyrektor Departamentu Administracji i Infrastruktury Banku Millennium.

Do realizacji projektu ArchiDoc przejął doświadczony zespół, który dotychczas odpowiadał za obsługę kancelarii Banku Millennium. Uruchomienie usługi poprzedził dwumiesięczny okres pilotażowy. W ramach obsługi kancelaryjnej ArchiDoc realizuje na rzecz Banku Millennium także takie działania, jak: odbieranie i wysyłkę korespondencji wychodzącej, monitorowanie obiegu dokumentów wewnętrznych i obsługę przesyłek wielkogabarytowych.

Udostępnij