15.05.2006

ArchiDoc otrzymuje certyfikat ISO 9001:2001

Warszawa, 15 maja 2006 r. -  ArchiDoc, wdrożyła  Zintegrowany System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 i Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2005. Uzyskane przez firmę certyfikaty potwierdzają wysoką jakość usług ArchiDoc oraz prowadzenie odpowiedzialnej polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001  pozwoliło firmie na usystematyzowanie procesów biznesowych oraz na udoskonalenie organizacji pracy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wyższej jakości usług realizowanych przez firmę. Dla klientów ArchiDoc certyfikat jest gwarancją, że firma dba o niezmiennie wysoki poziom świadczonych przez siebie usług na każdym etapie ich realizacji. ArchiDoc, jako pierwsza polska firma zarządzająca dokumentami, wdrożyła również system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005. Oznacza to, że przedsiębiorstwo prowadzi świadomą politykę prośrodowiskową, realizując swoje działania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego oraz zwiększając świadomość ekologiczną pracowników i podwykonawców.

Spełnienie norm dotyczących zarządzania jakością ma przyczynić się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy na rynku wewnętrznym oraz ułatwić ekspansję na rynki innych państw członkowskich Unii Europejskiej. „Certyfikaty jakości zgodne z normami ISO posiada większość podmiotów z najbardziej rozwiniętych gospodarczo rynków UE, takich jak Wielka Brytania, gdzie normy ISO wdrożone zostały w ponad 80 tys. firm, bądź Niemcy, gdzie systemy zarządzania jakością wprowadziło 95% dużych przedsiębiorstw. Standard ten zaczyna obowiązywać również na rynkach nowych państw członkowskich Unii, dlatego jako lider rynku zarządzania dokumentami w Polsce, zdecydowaliśmy się na jego zaimplementowanie. Co więcej, jest to jeden z istotnych czynników decydujących o wyborze dostawcy w zamówieniach publicznych i prywatnych, gdyż firmy i instytucje posiadające już system zarządzania jakością, skłaniają się do nawiązywania współpracy
z przedsiębiorstwami, których zdolność do wytwarzania najwyższej jakości dóbr i usług oraz dbałość o środowisko naturalne potwierdzone zostały stosownymi certyfikatami” – mówi Piotr Cholewa, Prezes ArchiDoc.

Prace związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego trwały ponad siedem miesięcy i rozpoczęły się od utworzenia Zespołu Wdrożeniowego – grupy pracowników ArchiDoc odpowiedzialnych za: współpracę z konsultantami zewnętrznymi, wdrożenie systemu, szkolenia personelu, opracowanie dokumentacji systemu i udostępnienie jej wszystkim pracownikom w formie elektronicznej oraz przygotowanie opisów procesów firmy (tzw. kart procesów).

Następnie, po rozpoczęciu realizacji wytyczonych celów jakościowych i środowiskowych przez ArchiDoc oraz kontroli wewnętrznej, został przeprowadzony audyt, w wyniku którego firmie ArchiDoc przyznano certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

Wdrożenie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w ArchiDoc przeprowadzono we współpracy z konsultantem zewnętrznym – katowickimi Zakładami Badań i Atestacji „Zetom” im. prof. Fryderyka Stauba. Za spełnienie wymagań formalno-prawnych odpowiadał Dział Organizacyjno-Prawny firmy, a audyt zewnętrzny przeprowadziła firma TUV Nord Polska, która przyznała spółce ArchiDoc certyfikat.

Udostępnij