11.01.2007

ArchiDoc podpisał aneks do umowy z Kancelarią Prezydenta

30 listopada 2006 r. ArchiDoc wraz z firmą Empolis podpisały aneks do umowy dotyczącej przetworzenia na postać elektroniczną dokumentacji archiwalnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to kontynuację projektu realizowanego przez obie firmy od maja ubiegłego roku. Projekt digitalizacji zbiorów, polegający na skanowaniu i wprowadzeniu elektronicznych obrazów dokumentów do systemu Archiwum Kancelarii Prezydenta RP, potrwa jeszcze około dwóch lat. O przedłużeniu umowy z konsorcjum empolis Polska – ArchiDoc zdecydowała korzystna relacja wysokiej jakości dostarczanych usług do proponowanej ceny. Firmy musiały również zakończyć z pozytywnym wynikiem audyty bezpieczeństwa i spełnić rygorystyczne w tym względzie wymagania Kancelarii Prezydenta RP. Digitalizacja dokumentów ułatwi  zarządzanie archiwaliami Kancelarii oraz odnajdywanie poszczególnych dokumentów – zarówno w wersji elektronicznej, jak też papierowych oryginałów. Usprawni również obieg informacji w Kancelarii oraz pozwoli na łatwe udostępnianie dokumentacji innym urzędom administracji publicznej. Ze strony ArchiDoc prace wykonuje 12-osobowy zespół pod kierownictwem Jacka Lachóra (Dyrektora COP Północ) oraz Łukasza Richtera (Kierownika Projektu KPRP).

Udostępnij