23.11.2012

ArchiDoc przedłuża certyfikat ISO

Już po raz ósmy ArchiDoc otrzymał pozytywną opinię TUV NORD POLSKA w zakresie istniejącego w firmie systemu zarządzania jakością wg norm EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004.

Już po raz ósmy ArchiDoc otrzymał pozytywną opinię TUV NORD POLSKA w zakresie istniejącego w firmie systemu zarządzania jakością wg norm EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004. Certyfikat potwierdza, że spółka realizuje procesy w oparciu o najwyższe normy jakościowe i standardy bezpieczeństwa, w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

ArchiDoc wdrożył Zintegrowany System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz System Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2005 w 2006 roku. Pozytywny wynik przeprowadzonego przez TUV NORD POLSKA audytu pokazuje, że firma systematycznie dba o najwyższe standardy jakości w kontekście działań operacyjnych oraz procesów związanych z zarządzaniem spółką, a także ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

„Działania związane z utrzymaniem wysokiego poziomu świadczonych przez nas usług, choć na co dzień są mało widoczne, wymagają ogromnego wkładu pracy oraz zaangażowania wszystkich pracowników. Od samego początku przywiązujemy dużą wagę do tego, aby cyklicznie przeprowadzany w spółce audyt był postrzegany nie tylko poprzez pryzmat kontroli formalnych aspektów funkcjonowania spółki, ale przede wszystkim stanowił okazję i bodziec do rozwoju, doskonalenia oraz usprawniania realizowanych procesów” – powiedział Paweł Piotrowski, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ArchiDoc.

W wyniku przeprowadzonego audytu ArchiDoc uzyskał prawo posługiwania się certyfikatem do lipca 2015 roku.

Więcej informacji: http://www.archidoc.pl/o-nas,polityka-zintegrowanego-systemu-zarzadzania.html

Udostępnij