03.10.2007

ArchiDoc przetworzy na postać elektroniczną dokumenty kopalń węgla kamiennego

Firma ArchiDoc w konsorcjum z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa (COIG) wygrała przetarg na digitalizację dokumentacji archiwalnej po zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego. Dzięki usłudze pracownicy Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK S.A.) uzyskają dostęp w trybie online do elektronicznych wersji zeskanowanych dokumentów personalnych.

Proces realizowany przez ArchiDoc i COIG obejmuje między innymi skanowanie i indeksowanie ponad 300 tysięcy teczek personalnych pracowników zlikwidowanych kopalń. W ramach usługi cała zawartość każdej z teczek zostanie przetworzona na postać elektroniczną i następnie udostępniona klientowi. Pracownicy Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK S.A.) uzyskają dzięki temu łatwy i wygodny dostęp w trybie online do obrazów wszystkich dokumentów personalnych objętych procesem skanowania.

O powierzeniu projektu konsorcjum ArchiDoc i COIG zdecydowała silna pozycja rynkowa obu firm oraz spełnienie wszystkich wymagań dotyczących m.in. zakresu i kosztów usługi oraz terminu jej realizacji. Pomiędzy podpisaniem umowy a rozpoczęciem procesu minął tylko miesiąc. Uruchomienie usługi nie wymagało dodatkowych inwestycji ze strony klienta.

Udostępnij