04.03.2013

ArchiDoc rozszerza kontrakt z PZU

ArchiDoc z Grupy OEX prowadzi kompleksową obsługę kancelaryjną w centrali największego polskiego ubezpieczyciela. To rozszerzenie zakresu trwającej od 2010 roku współpracy obu firm.

ArchiDoc z Grupy OEX prowadzi kompleksową obsługę kancelaryjną w centrali największego polskiego ubezpieczyciela. To rozszerzenie zakresu trwającej od 2010 roku współpracy obu firm.

ArchiDoc prowadzi kancelarię korespondencji w centrali Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Warszawie. W ramach kontraktu odpowiada za przyjmowanie, sortowanie, rejestrację i wysyłanie przesyłek zwykłych, poleconych oraz kurierskich. Miesięcznie kancelaria obsługuje blisko 40 tysięcy przesyłek.

Współpraca ArchiDoc z największym w Polsce ubezpieczycielem sięga roku 2010. Od tego czasu spółka z Grupy OEX buduje centralne archiwum PZU SA i PZU Życie. Wdrożenie rozwiązania outsourcingowego umożliwiło optymalizację kosztów i skrócenie czasu realizacji procesu archiwizacji oraz magazynowania akt. Dzięki tej współpracy ubezpieczyciel zyskał także dostęp do nowoczesnej technologii – w projekcie wykorzystywany jest autorski system kancelaryjny ArchiDoc – INDO.

„Sektor ubezpieczeniowy – ze względu na zakres i skalę działalności firm – jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów aktywności spółki ArchiDoc. Rozszerzenie dotychczasowego zakresu współpracy z Grupą PZU jest potwierdzeniem naszych kompetencji w zakresie obsługi back-office dedykowanej klientom z tej branży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z firmami ubezpieczeniowymi oferujemy rozwiązania dokładnie dopasowane do specyfiki ich działania” – podsumował Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc.

Wśród usług ArchiDoc oferowanych firmom ubezpieczeniowym znajduje się m.in. kompleksowa obsługa back-office procesu likwidacji szkód. W jej skład wchodzi zarządzanie dokumentami szkodowymi ubezpieczyciela, w tym: odbiór i transport, rejestracja szkody w systemie informatycznym, skanowanie, zdalne udostępnianie elektronicznych obrazów, archiwizacja oryginałów oraz niszczenie. Do grona klientów ArchiDoc należą największe firmy z sektora ubezpieczeń, oprócz Grupy PZU są to m.in. Compensa, Uniqa oraz Warta.
 

Udostępnij