07.11.2007

ArchiDoc unowocześnia swoje Contact Office

Firma ArchiDoc wprowadziła do swojego Contact Office technologię VoIP. Pozwoli to na łatwą rozbudowę modułów call center o kolejne stanowiska w przypadku napływu większej ilości dokumentacji klienckiej lub też przystąpienia do realizacji nowych projektów.

Call center firmy ArchiDoc realizuje rozmowy telefoniczne wychodzące i przychodzące w ramach kompleksowej usługi Contact Office – centrum obsługi klienta końcowego, usprawniającego obustronną komunikację z odbiorcami usług zleceniodawcy.  Usługa umożliwia bieżącą weryfikację poprawności dokumentacji klienckiej – w przypadku braku jakichkolwiek danych konsultanci ArchiDoc natychmiast kontaktują się z właściwą osobą celem korekty lub uzupełnienia informacji.

Call center, znajdujące się w centrum operacyjnym ArchiDoc w Katowicach, do tej pory funkcjonowało w oparciu o analogowe łącza telekomunikacyjne. Utrudniało to elastyczne dostosowanie liczby stanowisk telefonicznych do obsługi większych ilości dokumentacji (na przykład po przeprowadzeniu przez klienta ArchiDoc kampanii promocyjnej). W związku z tym firma zdecydowała się na wdrożenie telefonii IP do celów wewnętrznych.

Rozwiązanie składa się z oprogramowania Axon PBX System firmy NCH Swift Sound typu Virtual PBX (wirtualna centrala telefoniczna), korzystającego z biblioteki VaxVoIP SDK i zainstalowanego na serwerze firmy. Do konwersji pakietów VoIP na sygnał telefonii analogowej służy brama VoIP Planet VIO, która ma możliwość podłączenia do kilkudziesięciu analogowych linii telefonicznych równocześnie. Stanowiska call center zostały wyposażone w aplikację z funkcjonalnością softphone, opracowaną przez Dział IT firmy ArchiDoc. 

Wdrożenie technologii VoIP pozwoli na szybkie dołączanie kolejnych stanowisk dla konsultantów w przypadku realizacji nowych projektów bez konieczności całkowitej przebudowy struktury technologicznej call center. Dodatkowo, technologia VoIP zastąpiła w ArchiDoc telefonię wewnętrzną. „W naszej sieci wewnętrznej jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedni standard rozmów, do telefonów zewnętrznych na razie nie wykorzystujemy technologii VoIP, z racji tego, że sieć internetowa nie gwarantuje najwyższej jakości połączeń”, mówi Andrzej Marcol, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii ArchiDoc.

Udostępnij