22.12.2008

ArchiDoc w odpowiedzi na zaostrzanie polityki kredytowej

ArchiDoc Sp. z o.o. oferuje bankom dedykowane rozwiązanie wspomagające proces obsługi klientów. Dodatkowo, usługa ArchiDoc gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufność informacji na każdym etapie ich przetwarzania.

ArchiDoc Sp. z o.o. oferuje bankom dedykowane rozwiązanie wspomagające proces obsługi klientów. Dodatkowo, usługa ArchiDoc gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufność informacji na każdym etapie ich przetwarzania.

„W związku z koniecznością zaostrzenia polityki finansowej banki coraz ostrożniej podchodzą do szacowania zdolności kredytowej klientów i jednocześnie poszukują narzędzi, które zminimalizują ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji. Poza uszczelnieniem procedur wewnętrznych z pomocą przychodzą rozwiązania oferowane przez firmy outsourcingowe, dzięki którym dokumentacja niezbędna dla udzielenia kredytu jest dokładnie uporządkowana i zweryfikowana pod kątem kompletności wszystkich wymaganych przez bank danych. Zmniejsza to ryzyko podejmowania decyzji kredytowych w oparciu o błędne lub niekompletne informacje i tym samym pozwala ograniczyć wartość zagrożonych wierzytelności”– mówi Bohdan Wójcicki, Senior Key Account Manager ArchiDoc.

W ramach usługi dedykowanej bankom ArchiDoc proponuje m.in. ścisły monitoring wprowadzanych informacji, dzięki któremu ewentualne rozbieżności w dokumentacji klienckiej mogą być natychmiast odnotowane i korygowane. Z drugiej strony bank zyskuje szybki i wygodny dostęp do kompletnych danych, co zwiększa efektywność całego procesu przyznawania i bieżącej obsługi kredytu. Liczne korzyści dotyczą także klientów banku, m.in.:

  • Szybsza obsługa – digitalizacja i automatyzacja obiegu dokumentów usprawnia pracę departamentów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji kredytowych i bieżącą obsługę klientów już w trakcie trwania takiej umowy;
  • większe bezpieczeństwo danych powierzanych bankowi – cały proces obsługi dokumentów jest szczegółowo monitorowany na każdym etapie, co eliminuje ryzyko dostępu do danych osób nieuprawnionych;
  • wygoda – możliwość samodzielnego dostępu do własnych dokumentów w wersji elektronicznej i śledzenia statusu poszczególnych spraw. Klient nie musi dzwonić do opiekuna czy konsultanta, żeby dowiedzieć się na jakim etapie załatwiania jest aktualnie jego sprawa.

„Niewątpliwą zaletą outsourcingu jest brak konieczności każdorazowego rozbudowywania lub redukowania wewnętrznych struktur personalnych w sytuacji dużych wahań popytu na kredyty. Zapewnienie wystarczającej ilości zasobów do obsługi takiego procesu leży bowiem po stronie usługodawcy. Co więcej, outsourcer zapewnia liczne nowoczesne narzędzia poprawiające bezpieczeństwo przechowywania i analizowania danych, włącznie z kontrolą jakościową” – dodaje Bohdan Wójcicki.

ArchiDoc stosuje także zaawansowane metody śledzenia dokumentów, co pozwala na bieżące wychwytywanie wszelkich braków i nieprawidłowości związanych z dostępem do danych, a także monitorowanie terminowości czynności wykonywanych w ramach umowy kredytowej, np. kompletowania wymaganych dokumentów czy przelewania kolejnych transzy kredytu. Dzięki współpracy z ArchiDoc, bank na każdym etapie procesu może zlokalizować dany dokument, a także określić przez kogo i kiedy był ostatnio wykorzystywany. Możliwe jest także monitorowanie czasu obsługi dokumentu na każdym etapie, dzięki czemu procesy mogą być optymalizowane.

Udostępnij