16.12.2015

ArchiDoc wspiera digitalizację zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Spółka ArchiDoc została partnerem 200. jubileuszu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Środki pozyskane od ArchiDoc zostały przeznaczone na digitalizację bezcennych dzieł znajdujących się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Spółka ArchiDoc została partnerem 200. jubileuszu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Środki pozyskane od ArchiDoc zostały przeznaczone na digitalizację bezcennych dzieł znajdujących się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Towarzystwo Naukowe Krakowskie (dzisiaj Polska Akademia Umiejętności) od 200 lat angażuje się w rozwój polskiej nauki i kultywuje ideę podtrzymywania pamięci o niej dla przyszłych pokoleń. PAU dysponuje materiałami archiwalnymi, które są unikatowym świadectwem jego bogatej działalności i tradycji.

W trosce o stan fizyczny dokumentów i w celu zapewnienia dostępu do nich szerokiemu gronu osób zainteresowanych Archiwum Nauki PAN i PAU podjęło akcję ich digitalizowania.

Proces digitalizacji naszych zbiorów rozpoczęliśmy już w 2008 roku. W roku jubileuszowym, dzięki wsparciu finansowemu firmy ArchiDoc, mogliśmy wykonać blisko 5000 skanów. Wśród zdigitalizowanych dzieł znajdują się bezcenne akta protokołów Towarzystwa, jego oddziałów, komisji, listy członków, sprawozdania oraz część korespondencji – powiedziała dr Rita Majkowska, dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Proces digitalizacji zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności będzie kontynuowany w kolejnych latach. Umożliwi to zabezpieczenie zbiorów i ułatwienie dostępu do nich przez kolejne pokolenia.

W ramach projektów digitalizacyjnych często współpracujemy z instytucjami nauki i kultury. Przetwarzanie cennych dzieł na postać cyfrową umożliwia nie tylko udostępnianie ich szerszej publiczności za pomocą internetu, ale także zapobiega ich zniszczeniu – mówi Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc SA.

Dotychczas ArchiDoc zrealizował projekty z zakresu digitalizacji m.in. dla Narodowego Archiwum Cyfrowego, Urzędu Patentowego i Kancelarii Prezydenta RP. Spółka przetworzyła także blisko 2 mln stron dla Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.

ArchiDoc dysponuje wiedzą i profesjonalną infrastrukturą umożliwiającą realizowanie każdego rodzaju projektów z zakresu digitalizacji. Spółka skanuje różne kategorie i formaty dokumentacji, mikrofilmy, książki i starodruki. Usługa jest świadczona przy wykorzystaniu autorskich systemów, specjalistycznych skanerów oraz innych urządzeń wspomagających proces digitalizacji dokumentów. ArchiDoc posiada również infrastrukturę przenośną, dzięki czemu proces może być zrealizowany w siedzibie klienta.

Udostępnij