19.01.2016

ArchiDoc wspiera obsługę polis i likwidacji szkód InterRisk

Spółka ArchiDoc, rozpoczęła współpracę z InterRisk. W ramach projektu outsourcer świadczy usługę usprawniającą proces likwidacji szkód oraz obsługi polis. Rozwiązanie, wsparte autorskim systemem informatycznym INDO, jest sprofilowane pod kątem potrzeb branży ubezpieczeniowej.

Spółka ArchiDoc, rozpoczęła współpracę z InterRisk. W ramach projektu outsourcer świadczy usługę usprawniającą proces likwidacji szkód oraz obsługi polis. Rozwiązanie, wsparte autorskim systemem informatycznym INDO, jest sprofilowane pod kątem potrzeb branży ubezpieczeniowej.

W ramach projektu ArchiDoc rejestruje, skanuje i udostępnia spółce InterRisk elektroniczne wersje dokumentów oraz teczki szkodowe. Tym samym dokumenty papierowe są zatrzymywane w archiwum, a dalsza obsługa spraw odbywa się w oparciu o dane systemowe. Przyśpiesza to dostęp do informacji, usprawniając obsługę klientów ubezpieczyciela posiadających polisy oraz zgłaszających szkody. Elektroniczne pliki są udostępniane uprawnionym pracownikom ubezpieczyciela z poziomu autorskiej aplikacji dostawcy usługi – INDO Online, która dodatkowo jest zintegrowana z systemem informatycznym klienta.

Łatwy dostęp do elektronicznych wersji dokumentów skraca czas rozpatrywania poszczególnych spraw. Przykładamy bardzo dużą wagę do jakości obsługi naszych klientów, dlatego decydujemy się wdrażać rozwiązania, które umożliwiają nam usprawnianie procesów biznesowych – powiedziała Monika Lewandowicz, Dyrektor Centrum Rozliczeniowego z InterRisk.

W przypadku rejestracji szkód ArchiDoc odpowiada za obsługę dokumentów na każdym etapie procesu. Do firmy outsourcingowej trafiają zgłoszenia klientów dostarczane na różnych nośnikach, za pośrednictwem przesyłek pocztowych, e-maili i faksów lub przekazane bezpośrednio przez ubezpieczyciela. W ciągu 24 godzin elektroniczne wersje dokumentów są udostępniane pracownikom InterRisk, którzy na tej podstawie rozpoczynają proces obsługi danej szkody.

Dokumenty polisowe trafiają do centrum operacyjnego ArchiDoc po zarejestrowaniu w systemie informatycznym ubezpieczyciela. Po opisaniu indeksami są wprowadzane do aplikacji INDO Online, która pełni rolę repozytorium elektronicznego. Uprawnieni pracownicy InterRisk mają bieżący dostęp do polis, dzięki czemu mogą na bieżąco i bez dodatkowych kosztów reagować na sprawy zgłaszane przez klientów oraz prowadzić np. postępowania dowodowe.

ArchiDoc już od kilku lat wspiera firmy ubezpieczeniowe w kluczowych procesach likwidacji szkód
i obsługi polis. Nasz potencjał operacyjny pozwala nam rejestrować i digitalizować kilkaset milionów dokumentów rocznie. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać klientom wcześniej zweryfikowane, elektroniczne wersje dokumentów w bardzo krótkim czasie. Dodatkową korzyścią jest dostęp do wygodnej platformy online, która umożliwia pracę nad jednym dokumentem przez wielu pracowników jednocześnie, także zdalnie. Digitalizacja gwarantuje także skuteczniejszą ochronę informacji
– powiedział Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc.

Papierowe wersje dokumentacji szkodowej i polisowej są przechowywane w spełniającym rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa magazynie ArchiDoc. W razie potrzeby pracownicy InterRisk mogą zamówić ich oryginały, które są dostarczane pod wskazany adres za pośrednictwem kuriera. Cały proces jest ściśle monitorowany, co umożliwia bieżące śledzenie statusu konkretnych dokumentów, np. komu i kiedy zostały wypożyczone. Proces archiwizacji jest realizowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
ArchiDoc już od kilku lat wspiera firmy ubezpieczeniowe w kluczowych procesach likwidacji szkód i obsługi polis. Nasz potencjał operacyjny pozwala nam rejestrować i digitalizować kilkaset milionów dokumentów rocznie. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać klientom wcześniej zweryfikowane, elektroniczne wersje dokumentów w bardzo krótkim czasie. Dodatkową korzyścią jest dostęp do wygodnej platformy online, która umożliwia pracę nad jednym dokumentem przez wielu pracowników jednocześnie, także zdalnie. Digitalizacja gwarantuje także skuteczniejszą ochronę informacji – powiedział Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc.

Papierowe wersje dokumentacji szkodowej i polisowej są przechowywane w spełniającym rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa magazynie ArchiDoc. W razie potrzeby pracownicy InterRisk mogą zamówić ich oryginały, które są dostarczane pod wskazany adres za pośrednictwem kuriera. Cały proces jest ściśle monitorowany, co umożliwia bieżące śledzenie statusu konkretnych dokumentów, np. komu i kiedy zostały wypożyczone. Proces archiwizacji jest realizowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Udostępnij