25.09.2012

ArchiDoc wspiera proces likwidacji szkód Compensy TU S.A. Vienna Insurance Group

ArchiDoc rozpoczął realizację nowego kontraktu dla Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – wchodzącej w skład grupy Vienna Insurance Group. ArchiDoc w ramach umowy na rzecz spółki z sektora ubezpieczeniowego odpowiada za obsługę i obieg dokumentów związanych z likwidacją szkód.

ArchiDoc rozpoczął realizację nowego kontraktu dla Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – wchodzącej w skład grupy Vienna Insurance Group. ArchiDoc w ramach umowy na rzecz spółki z sektora ubezpieczeniowego odpowiada za obsługę i obieg dokumentów związanych z likwidacją szkód.

Sektor ubezpieczeniowy – ze względu na zakres i skalę działalności firm funkcjonujących na tym rynku – jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów aktywności Grupy Outsourcing Experts. Przychody – wygenerowane przez ArchiDoc w ramach współpracy z podmiotami z branży ubezpieczeniowej – stanowiły w 2011 roku 10% przychodów Spółki i niemal 6,6% skonsolidowanych przychodów całej Grupy Outsourcing Experts.

Zgodnie z wynikami badań, przeprowadzonymi przez IPSOS na zlecenie ArchiDoc , z rozwiązań outsourcingowych w zakresie usług back-office korzysta aż 83% podmiotów z sektora bankowości i ubezpieczeń, przy czym 81% z nich deklaruje stałe delegowanie tego typu działań do zewnętrznych operatorów, a 37% badanych firm z tej branży planuje w najbliższym czasie rozszerzyć zakres współpracy realizowanej w modelu outsourcingowym.

Likwidacja szkód jest jednym z najbardziej wrażliwych obszarów działalności firm z sektora ubezpieczeniowego. Dla klientów korzystających z usług ubezpieczyciela najważniejsze są jakość i czas likwidacji, dlatego Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group stosuje nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają podwyższenie efektywności procesu. Skorzystanie ze wsparcia ArchiDoc już na etapie inicjacji procesu zwiększa nie tylko wydajność pracy likwidatorów szkód, ale także usprawnia obieg informacji między nimi. Ponadto, wszystkie informacje o danym zdarzeniu zapisane są w formie wirtualnej teczki szkody, dostępnej z poziomu jednej aplikacji – co znacząco przyspiesza proces ich obsługi. Elektroniczna archiwizacja akt nie tylko podwyższa standardy zarządzania dokumentacją ubezpieczyciela, ale także poprawia jakość obsługi klienta oraz zwiększa bezpieczeństwo i poufność danych. Taki model biznesowy pozwala również zoptymalizować koszty związane z utrzymaniem pracowników, infrastruktury i powierzchni biurowej.

Współpraca realizowana przez ArchiDoc na rzecz firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group obejmuje czynności związane z realizacją sprawy, od momentu jej zgłoszenia aż do zamknięcia. Umowa zakłada kompleksowe zarządzanie dokumentami szkodowymi ubezpieczyciela, w tym:

  • odbiór i transport do Centrum Operacyjnego ArchiDoc
  • rejestrację szkody w systemie informatycznym
  • skanowanie
  • zdalne udostępnianie elektronicznych obrazów
  • archiwizację oryginałów oraz niszczenie.

Wszystkie dokumenty należące do ubezpieczyciela trafiają do działu operacyjnego ArchiDoc w Chorzowie, w których są odpowiednio przygotowane, sortowane według ścieżki procesowania, metrykowane i digitalizowane. Innowacyjność kontraktu polega na tym, iż jest to usługa inicjująca proces obsługi spraw, które wpływają od Klientów Compensa przy wykorzystaniu różnych nośników danych, takich jak: tradycyjne przesyłki listowe, płyty CD i DVD, faksy oraz e-maile. Dotychczas żadna z firm nie zdecydowała się powierzyć świadczenia usług outsourcerowi w tak szerokim zakresie.

„W ramach kontraktu na rzecz Compensy, ArchiDoc przejmuje rejestrację dokumentów związanych ze zgłoszeniem szkody na podstawie informacji otrzymanych bezpośrednio od klientów ubezpieczyciela. Ponadto, spółka z Grupy OEX odpowiada za wiele zadań merytorycznych, realizowanych do tej pory jedynie przez pracowników Compensa VIG. Dotychczas na rynku funkcjonował model, w którym outsourcer otrzymywał od ubezpieczyciela dokumenty już opracowane przez specjalistów od likwidacji szkód, a następnie je skanował i udostępniał. W przypadku kontraktu z Compensą, to nasi pracownicy inicjują cały proces obsługi” – powiedział Marcin Ogrodnik, dyrektor ds. sprzedaży, ArchiDoc.

Proces obsługi dokumentów związanych z likwidacją szkód firmy Compensa wykonywany jest w oparciu o autorski system kancelaryjny INDO, który został stworzony i rozwijany przez spółkę ArchiDoc na bazie swoich wieloletnich doświadczeń z obsługą wysoko wolumenowych procesów.

ArchiDoc – spółka wchodząca w struktury Grupy OEX – oferuje gotowe rozwiązania, dopasowane do profilu działalności firm ubezpieczeniowych, które gwarantują maksymalną automatyzację w zakresie wyszukiwania i archiwizowania danych. Firma zapewnia kompleksową obsługę procesów back-office opartą o nowoczesne technologie informatyczne: aplikacje kancelaryjne (INDO-SNOK), elektroniczne repozytorium dokumentów (DMS), elektroniczny obieg dokumentów/zarządzanie procesami (BPM), system wsparcia (Helpdesk) oraz system nadzoru obsługi korespondencji. Z zalet usług oferowanych przez spółkę ArchiDoc z Grupy Outsourcing Experts korzystają już – poza firmą Compensa – tacy klienci z branży ubezpieczeniowej, jak: PZU SA i PZU Życie SA, Warta, czy Uniqa.

Udostępnij