27.10.2014

ArchiDoc z Grupy OEX zdigitalizuje blisko 2 mln stron dla Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej

Spółka ArchiDoc, należąca do Grupy OEX - jednego z największych podmiotów na rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, oferującego m.in. usługi z zakresu back office i zarządzania dokumentami - wygrała cztery przetargi na digitalizację zbiorów bibliotecznych, zorganizowane przez Gminę Lublin. W ramach projektu do końca 2014 roku na formę cyfrową zostanie przetworzonych blisko 40 tysięcy publikacji.

Spółka ArchiDoc, należąca do Grupy OEX, wygrała cztery przetargi na digitalizację zbiorów bibliotecznych, zorganizowane przez Gminę Lublin. W ramach projektu do końca 2014 roku na formę cyfrową zostanie przetworzonych blisko 40 tysięcy publikacji.

Digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych jest elementem tworzenia przez Gminę Lublin Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. W ramach projektu spółka ArchiDoc odpowiada za skanowanie, OCR, opisywanie plików cyfrowych zgodnie ze standardami bibliotecznymi oraz publikowanie ich w Bibliotekach Cyfrowych. Do końca 2014 roku zeskanowanych zostanie blisko 2 miliony stron książek, wydawnictw prasowych i map znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Wśród digitalizowanych dokumentów znajdują się między innymi starodruki, inkunabuły oraz XVIII-sto i XIX-sto wieczne czasopisma.

Projekt jest realizowany w siedzibach w/w instytucji oraz w centrum operacyjnym ArchiDoc. Do digitalizacji zbiorów bibliotecznych spółka z Grupy OEX wykorzystuje specjalistyczne skanery, umożliwiające bezpieczne przetwarzanie na postać elektroniczną nawet najbardziej wrażliwych na zniszczenia dokumentów.

ArchiDoc posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów z zakresu digitalizacji. Dotychczas współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Narodowym Archiwum Cyfrowym i Główną Biblioteką Lekarską. Dysponujemy zespołem profesjonalistów oraz infrastrukturą, która pozwala nam realizować nawet najbardziej nietypowe zlecenia na terenie całej Polski – mówi Anna Czaicka, business development manager ArchiDoc z Grupy OEX.

W 2013 roku spółka ArchiDoc otrzymała Kryształ Przetargów Publicznych za usługę digitalizacji zbiorów Urzędu Patentowego RP. W ramach 6-miesięcznej współpracy spółka z Grupy OEX przetworzyła na postać cyfrową 600 tysięcy dokumentów. Usługa obejmowała także rozpoznawanie tekstu z wykorzystaniem technologii OCR oraz indeksowanie dokumentacji. Podczas oceny projektu doceniona została wysoka jakość usług, ich złożoność oraz terminowa realizacja.

Lubelska Biblioteka Wirtualna to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem przedsięwzięcia jest utworzenie internetowej platformy łączącej zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny oraz umożliwienie szybkiego i powszechnego do nich dostępu. Równie istotnym celem projektu jest zabezpieczenie cennych dzieł, publikacji i piśmienniczych zabytków kultury oraz promocja regionu i uczestników projektu.

 

Udostępnij