06.10.2008

ArchiDoc zbada rynek outsourcingu

ArchiDoc Sp. z o.o. już po raz drugi zlecił firmie IPSOS przeprowadzenie badania polskiego rynku outsourcingu. Digitalizacja, druk i wysyłka korespondencji, archiwizacja oraz usługi call center to dynamicznie rozwijające się segmenty, których łączna wartość szacowana jest na ponad 1,6 mld zł.

Celem badania jest określenie popytu na usługi z zakresu szeroko pojętego zarządzania dokumentami i pokazanie zmian jakie zaszły na rynku na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Dzięki temu możliwe będzie określenie tendencji i dynamiki rozwoju tego obszaru w kolejnych latach.

Tegoroczne badanie ma na celu m.in. sprawdzenie jak zmieniła się znajomość rynku outsourcingu w Polsce od 2006 roku. Ankieta będzie dotyczyć usług dla firm w zakresie archiwizacji, elektronicznego obiegu dokumentów, usług skanowania, zarządzania korespondencją oraz bezpieczeństwa i poufności danych. Wyniki badania umożliwią ArchiDoc oszacowanie obecnej wartości rynku oraz popytu na poszczególne usługi w zależności od branży i wielkości firmy. Na tej podstawie spółka dokona także oceny tendencji rynkowych oraz zaawansowania polskich przedsiębiorstw w zakresie stosowania takich rozwiązań. Wnioski oraz raport z badań zostaną opublikowane już w listopadzie 2008.

„Chcąc utrzymać pozycję lidera w dziedzinie zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów biznesowych, musimy stale monitorować rynek. Doskonałym uzupełnieniem wiedzy pozyskiwanej przez nasz dział handlowy, na temat potrzeb naszych klientów, są właśnie badania. Dzięki nim lepiej potrafimy przewidywać trendy oraz zapotrzebowanie polskich firm na nowe usługi. Pracujemy zgodnie z zasadą, że musimy być zawsze krok przed innymi” – mówi Anna Zawadzka, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju w ArchiDoc.

Badanie – zarówno telefoniczne (CATI), jak i internetowe (CAWI) – zostanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie dużych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników lub osiągających obroty powyżej 200 mln zł rocznie. Ankieta będzie skierowana do szefów działów finansów, administracji, obsługi klienta czy IT z branż: telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, finansowej, bankowości, energetyki, handlu detalicznego, a także przedstawicieli administracji publicznej.

„Już po raz drugi prowadzimy badania polskiego rynku zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów biznesowych na zlecenie ArchiDoc. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w kontynuacji tego pionierskiego przedsięwzięcia badawczego o charakterze cyklicznym. Powtarzalność badań umożliwia ocenę zmian zainteresowania firm outsourcingiem procesów biznesowych i śledzenie dynamiki rynku” – mówi Krzysztof Chmielewski, Quantitative Research Director, IPSOS.

ArchiDoc, przez cykliczne przeprowadzanie badań, stale monitoruje rynek zarządzania dokumentami w Polsce. W 2006 roku IPSOS na zlecenie ArchiDoc przeprowadził pierwsze w naszym kraju badanie dotyczące zakresu korzystania z outsourcingu przez duże firmy, z którego wynikało, że:

  • 64% ankietowanych przedsiębiorstw korzysta z usług firm zewnętrznych w zakresie skanowania i OCR;
  • 32% przedsiębiorstw, głównie z branży ubezpieczeniowej oraz bankowości, zlecało firmom zewnętrznym archiwizację dokumentów papierowych;
  • 16% firm posiadało rozwiązania z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów;
  • 81% polskich telekomów korzystało z zewnętrznych usług contact center.

Badanie wykazało także, jakie korzyści i zagrożenia związane z outsourcingiem dostrzegają respondenci. Aż 50% badanych przedstawicieli firm dostrzegło oszczędności związane ze zlecaniem zarządzania dokumentami podmiotom zewnętrznym. Jednak jedynie 10% badanych wiązało outsourcing z dostępem do najnowocześniejszych technologii. Polscy przedsiębiorcy obawiali się, że firmy zewnętrzne mogą nie zapewnić wystarczającego poziomu ochrony danych. Aż 60% ankietowanych wyraziło obawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

W 2007 roku kolejne badanie polskiego rynku outsourcingu zarządzania dokumentami i obsługi klienta na zlecenie ArchiDoc przeprowadziła firma AT Kearney. Wartość poszczególnych segmentów tego typu usług została oszacowana na:

  • digitalizacja, na którą składają się skanowanie dokumentów, rejestracja danych, obieg dokumentów -130 mln zł;
  • segment druku i wysyłki korespondencji, czyli masowy druk i wysyłka spersonalizowanych dokumentów – 520 mln zł;
  • archiwizacja, czyli porządkowanie, fizyczne przechowywanie oraz niszczenie dokumentów – 100 mln zł;
  • call center, w skład którego wchodzą usługi takie jak telemarketing, wsparcie sprzedaży, centrum obsługi Klienta – 858 mln zł.

Udostępnij