31.05.2011

„Barometr”, Jakie są plusy i minusy telepracy? Czy korzystają Państwo z pracy zdalnej w swojej firmie?

Wraz z rozwojem cywilizacji zwiększa się rozwój technologii informatycznych, żyjemy coraz szybciej, a ilość czasu wolnego drastycznie się zmniejsza. Dlatego też wszyscy staramy się jak najlepiej go wykorzystać. Telepraca jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą zaoszczędzić czas na dojazdach do pracy lub pogodzić pracę z wykonywaniem innych obowiązków.

Konrad Rochalski- Prezes Zarządu Outsourcing Experts

Wraz z rozwojem cywilizacji zwiększa się rozwój technologii informatycznych, żyjemy coraz szybciej, a ilość czasu wolnego drastycznie się zmniejsza. Dlatego też wszyscy staramy się jak najlepiej go wykorzystać. Telepraca jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą zaoszczędzić czas na dojazdach do pracy lub pogodzić pracę z wykonywaniem innych obowiązków. W Outsourcing Experts w formie elastycznych form zatrudnienia pracują przede wszystkim menedżerowie wyższego szczebla, w tym mamy wychowujące dzieci. Wynika to ze specyfiki pracy na takich stanowiskach, która często wykracza poza obowiązki wykonywane tylko za pomocą komputera. Z kolei osoby poszukujące pracy mają większe szansę na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia, ponieważ nie ogranicza ich lokalizacja biura, a z drugiej strony, mogą pogodzić pracę z innymi obowiązkami, np. rodzinnymi. Uważam, że telepraca jest doskonałym narzędziem motywującym. W zamian za elastyczne podejście do potrzeb i możliwości pracowników oraz zaufanie, jakim obdarzamy osoby wykonujące obowiązki w takim modelu, otrzymujemy zaangażowanie i lojalność zespołu.

Eliza Misiecka- Dyrektor Generalny GENESIS PR

Telepraca to forma zatrudnienia polegająca na regularnym wykonywaniu przez pracownika obowiązków poza zakładem pracy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Na zatrudnieniu telepracownika zyskuje przedsiębiorstwo, którego koszty związane z utrzymaniem stanowiska pracy maleją nawet o 30 proc. Inne korzyści płynące z elastycznych form zatrudnienia to m.in.: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, likwidowanie barier biurokratycznych, budowanie wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa wykorzystującego niekonwencjonalne formy zatrudnienia, wzrost elastyczności sposobów współpracy z firmą, możliwość zatrudnienia trudno dostępnych kadr pracowników (np. niedogodności geograficzne), wzrost wydajności pracy pracowników. Znajomość pojęcia telepracy deklaruje aż 89 proc. przedsiębiorców. Niestety liczba organizacji stosujących elastyczne formy zatrudnienia nie jest już tak imponująca, w dalszym ciągu telepraca budzi obawy. Największym problemem, który ogranicza rozwój telepracy w Polsce, jest mentalność pracodawców i pracowników. Pierwsi nie chcą tracić stałego nadzoru nad pracownikiem, drudzy uznają zdalne zatrudnienie za mniej atrakcyjne od standardowej umowy o pracę. Szansą na poprawę tej sytuacji jest prowadzona obecnie na zlecenie PARP ogólnopolska kampania „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach". Telepraca nie jest jednak odpowiednią formą zatrudnienia dla każdego. Osoby, które nie potrafią pracować samodzielnie lub brakuje im samodyscypliny, nie powinny podejmować tego rodzaju zatrudnienia. Konieczna jest także zmiana myślenia pracodawców – zmniejszenie kontroli na rzecz rozliczania efektywności. Do elastycznych form zatrudnienia przekonały się już kraje wysoko rozwinięte, np. USA, Wielka Brytania czy Włochy. Powinniśmy pójść w ich ślady i zrobić wszystko, żeby w XXI wieku nie liczył się czas spędzony w firmie, lecz efekty naszej pracy.

Udostępnij