20.06.2011

„Businessman.pl”, Polisy, pakiety i dodatki

Dla niektórych firm ubezpieczenie to ochrona przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, dla innych biznesowa konieczność. Tak czy siak, polskie przedsiębiorstwa wydają na polisy z roku na rok coraz więcej - w zeszłym roku ponad 9 mld zł.

Dla niektórych firm ubezpieczenie to ochrona przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, dla innych biznesowa konieczność. Tak czy siak, polskie przedsiębiorstwa wydają na polisy z roku na rok coraz więcej – w zeszłym roku ponad 9 mld zł.

Tyle zapłaciły za polisy majątkowe. Składka była o miliard złotych wyższa niż rok wcześniej i prawie dwa razy większa, niż jeszcze pięć lat temu. Wypłacone im odszkodowania sięgnęły natomiast 5,7 mld zł.

Popularność poszczególnych grup ubezpieczeń dla firm generalnie od lat jest bardzo podobna. Rośnie natomiast liczba polis. Wzrost ten nie jest może duży, ale w miarę stały. Czynnikiem, który jest w stanie w dużym stopniu zmienić rynek ubezpieczeń dla firm, są prace nad ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

DWA SEGMENTY
Towarzystwa dzielą swoje produkty dla biznesu na dwa główne segmenty. W pierwszym znajdują się polisy dla dużych klientów korporacyjnych, w drugim dla przedsiębiorstw z sektora MSP.

Duże przedsiębiorstwa najczęściej przywiązują wielką wagę do odpowiedniej ochrony, nierzadko korzystając w tym celu z usług brokerskich. W przypadku korporacji, ochrona wykracza często poza standardową ofertę, związaną z firmowymi autami czy nieruchomościami-charakteryzuje ten segment Jan Grzegorz Prądzyński.
Dodaje, że dochodzą do tego zaawansowane produkty, często szyte na miarę i uzależnione od wielkości firmy i branży, w jakiej działa, np. cyber-risks, ubezpieczenie przerw w działalności, a nawet ubezpieczenia związane z terroryzmem. Z kolei dla sektora MSP przygotowywana jest na ogół jedna polisa, pozwalająca w odpowiedni sposób zapewnić spółce standardową ochronę.

CO SIĘ UBEZPIECZA
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2010 r. wśród polis, które wykupiły przedsiębiorstwa, najwięcej jest ubezpieczeń OC (ponad 1,6 mln.). Popularnością cieszą się również inne ubezpieczenia komunikacyjne (assistance oraz autocasco), od wypadku, chorobowe, a także od szkód spowodowanych żywiołami. Istnieją cztery najważniejsze grupy produktów dla biznesu: ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, finansowe oraz techniczne. Tworzy się z nich tzw. pakiety uniwersalne lub przeznaczone dla poszczególnych branż, np. budowlanej, farmaceutycznej, gastronomicznej i wielu innych.
Obejmują one ryzyka najczęściej występujące w danej
działalności. Korzystając z takich pakietów, kompleksowo zabezpieczamy biznes, jednocześnie oszczędzając
– mówi Marcin Pawelec z Allianz Polska. Przy zakupie pakietu składka naliczana jest z reguły na bardziej preferencyjnych stawkach niż w przypadku wykupienia osobno każdego z ubezpieczeń. Jednocześnie firmy mogą uzupełnić polisę o ubezpieczenie od ryzyk specyficznych dla danej branży.
Przykładowo, towary przechowywane w sklepie w urządzeniach chłodniczych przedsiębiorca może ubezpieczyć od ryzyka rozmrożenia, a maszyny i sprzęt wykorzystywany w związku z działalnością firmy – od ryzyka przepięcia – tłumaczy Artur Dziekański z PZU.

KONIECZNA POLISA
Sami przedsiębiorcy zwracają uwagę, że odpowiednie ubezpieczenie jest im częstokroć niezbędne w działalności. W przypadku grupy AB, dystrybutora IT, najważniejsza jest polisa kredytowa. Spółka korzysta z niej już od 10 lat. Nie tylko zabezpiecza ona interesy firmy, ale również ułatwia kontakty z dostawcami i bankami, zwiększając wiarygodność przedsiębiorstwa.

Jako grupa obsługujemy około 13,5 tyś. klientów biznesowych, którzy korzystają z odroczonego terminu płatności. Aby kontrahent mógł otrzymać prawo do zapłaty w ustalonym czasie wraz z określonym, maksymalnym limitem, do którego może realizować zakupy, niezbędne jest spełnienie warunków ustalonych przez ubezpieczyciela – mówi Grzegorz Ochędzan, dyrektor finansowy AB.

Brane są pod uwagę wyniki finansowe, nienaganna opinia płatnicza, perspektywy rozwoju, jak również ocena branży, która niejednokrotnie rzutuje na ogólną ocenę ryzyka kredytowego.
Polisy są też niezbędne w działalności spółki ArchiDoc, zajmującej się outsourcingiem zarządzania dokumentami.
-Powierzając nam swoje dokumenty, klienci często oczekują bardzo wysokiej, a czasami wręcz nieograniczonej odpowiedzialności finansowej z tytułu ich uszkodzenia lub utraty. Żadna firma outsourcingowa nie jest w stanie zagwarantować takich zapisów w kontraktach bez odpowiednich zabezpieczeń w postaci polis – opowiada Bartosz Terlecki, wiceprezes ArchiDoc.

INDYWIDUALNE CENY
Ubezpieczyciele nie chcą mówić o konkretnej cenie ubezpieczeń, zwracając uwagę, że każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie.
Koszt zależy od wielu innych czynników, do których należą m.in. wysokość sumy ubezpieczenia i sposób ubezpieczenia mienia lub wysokość sumy gwarancyjnej w odniesieniu do ubezpieczenia OC, okres ubezpieczenia, rodzaj zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, a w przypadku ubezpieczenia kontynuowanego – jego przebieg: bezszkodowy czy szkodowy – wyjaśnia Artur Dziekański.
Wybierając ubezpieczenie, należy się zastanowić, które elementy działalności przedsiębiorstwa są najważniejsze i które w pierwszej kolejności zabezpieczyć, oraz ocenić branżowe ryzyka. Im więcej przedsiębiorca wie o swojej firmie, tym łatwiej wybrać mu taką polisę, jakiej naprawdę potrzebuje.
 

Wojciech Chmielarz
 

Udostępnij