15.03.2023

Centralne Archiwum Dokumentów w Chorzowie

Centralne Archiwum Dokumentów w Chorzowie

Nasze Centralne Archiwum Dokumentów w Chorzowie to największe archiwum tego typu w Polsce – dzięki niemu możemy przechować dwa razy więcej dokumentów niż wynoszą zbiory zgromadzone przez Archiwa Państwowe. Jednocześnie to jedno z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych.

Centralne Archiwum Dokumentów pozwala nam efektywnie zarządzać dokumentami, które są w nim przechowywane, a także realizować zaawansowane procesy związane z przetwarzaniem danych. Wszystkie procedury, które realizujemy w Centralnym Archiwum Dokumentów, są zgodne z wymaganiami RODO. Mam także odpowiednio wydzielone i zabezpieczone strefy do przechowywania dokumentów wrażliwych.

Centralne Archiwum Dokumentów wyposażyliśmy w regały antresolowe wysokie na 10 metrów! Na co dzień korzystamy też ze specjalnych systemów do zarządzania dokumentami – pozwala nam to szybko wyszukać odpowiednie dokumenty w zależności od potrzeb biznesowych i poddać je dalszym procesom, np. niszczenia.

ArchiDoc dynamicznie się rozwija i coraz więcej klientów decyduje się powierzyć nam swoją dokumentację. Z usług wsparcia procesów bankowych oferowanych przez ArchiDoc korzysta blisko 30 najbardziej znaczących podmiotów rodzimego sektora finansowego, w tym 9 z 10 największych banków w Polsce. Dodatkowo, naszymi klientami są firmy z branży telekomunikacji i mediów, energetyki i usług dla ludności, transportu i logistyki, budownictwa i przemysłu, medycyny i farmacji. Coraz częściej w obszarze zarządzania dokumentami i archiwizacji współpracujemy z podmiotami administracji publicznej – mówi Konrad Rochalski, prezes ArchiDoc i Managing Director OASIS Group w Polsce.

Najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów

Ważnym elementem Centralnego Archiwum Dokumentów ArchiDoc jest najnowocześniejszy system detekcji i gaszenia pożarów, spełniający najbardziej surowe normy polskie i światowe.

Budynek posiada najwyższą klasę odporności ogniowej. Wyposażono go w dodatkowe zabezpieczenia: czujki przeciwpożarowe, detektory dymu i ciepła, hydranty, instalację tryskaczową w regałach i przejściach, bramy napowietrzające oraz zabezpieczenia w postaci zwiększonej wydajności urządzeń gaśniczych (obiekt jest chroniony poprzez ring wodny wokół budynku, wspierany zapasową pompą zasilającą sieć instalacji przeciwpożarowej). Zastosowano także czujki zalania oraz system odprowadzenia wody poprzez rampy. Magazyn jest bezpośrednio połączony ze stacją monitorowania oraz komendą Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowo, budynek zabezpieczono przed włamaniem poprzez wielopoziomowy system telewizji przemysłowej, system sygnalizacji włamań i napadu oraz dedykowaną ochrona fizyczna obiektu.

Z pomocą Ukrainie

W marcu 2022 r. na wydzielonych i odseparowanych przestrzeniach rozbudowywanego Centralnego Archiwum Dokumentów spółka ArchiDoc wraz Urzędem Miasta Chorzowa zorganizowała punkt zbiórki i segregacji darów dla potrzebujących na Ukrainie. W sumie zebrano tu łącznie blisko 500 palet darów, które przekazano mieszkańcom Tarnopola i innych miast u naszego wschodniego sąsiada.

Największy magazyn dokumentów w Polsce

Centralny Magazyn Archiwistyczny ArchiDoc w Chorzowie jest największym tego typu obiektem do przechowywania dokumentów w kraju – porównywalnym z Archiwum Narodowym w Krakowie. Jego powierzchnia to 20 tys. metrów kwadratowych. Tym samym jest znacznie większy od Biblioteki Narodowej w Warszawie, w której zbiory są przechowywane na ok. 13 tys. metrów kwadratowych.

W ArchiDoc możemy przechowywać zbiory o łącznej długości ponad 700 kilometrów. To blisko dwa razy więcej niż wynoszą zasoby Archiwów Państwowych zgromadzone łącznie w trzech archiwach o charakterze centralnym i 30 regionalnych.

Oprócz Centralnego Archiwum Dokumentów w Chorzowie, dysponujemy także specjalistycznym magazynem archiwistycznym w Sokołowie, centrami operacyjnymi w Warszawie i Łodzi oraz centrum obsługi procesów bankowych w Katowicach. Posiadamy także sieć 50 kancelarii rozmieszczonych w całym kraju.

 

Udostępnij