21.04.2011

Coraz chętniej zlecamy outsourcing korespondencji

Co czwarte duże przedsiębiorstwo w Polsce outsoursuje obsługę kancelarii. Z badań przeprowadzonych przez IPSOS na zlecenie ArchiDoc wynika, że na przełomie czterech lat procent firm zlecających outsourcing korespondencji znacznie się zwiększył.

Co czwarte duże przedsiębiorstwo w Polsce outsoursuje obsługę kancelarii. Z badań przeprowadzonych przez IPSOS na zlecenie ArchiDoc wynika, że na przełomie czterech lat procent firm zlecających outsourcing korespondencji znacznie się zwiększył. W roku 2010, korzystało z niego już 38% dużych polskich firm, czyli o 21 punktów procentowych więcej niż w 2006 roku.

Outsourcing obsługi korespondencji znajduje swoich odbiorców we wszystkich branżach. Wdrożenie takiej usługi poprzedza centralizacja procesu i ujednolicenie rejestru danych opisujących dokumenty. Cała przychodząca lub wychodząca z kancelarii korespondencja jest rejestrowana, co pozwala skutecznie monitorować status każdego pisma, a jednocześnie optymalizować ścieżkę jego dystrybucji. Według danych ArchiDoc wprowadzenie outsourcingu obsługi korespondencji pozwala firmie na zmniejszenie kosztów operacyjnych o nawet 20%. Do przedsiębiorstw najczęściej wydzielających procesy kancelaryjne na zewnątrz należą:

  •  Infrastruktura – 67%;
  •  Telekomunikacja – 56%;
  •  Finanse – 36%.

„Model zarządzania masową ilością korespondencji – fakturami, umowami z klientami czy reklamacjami – ma bezpośredni wpływ na efektywność działania firmy. Nasi klienci często podkreślają, jak ważny jest dla nich czas dostarczenia przesyłki do właściwego pracownika banku. Dostęp do specjalistycznej wiedzy zewnętrznego dostawcy i aplikacji informatycznych wspomagających obsługę korespondencji, optymalizuje obieg dokumentów i umożliwia redukcję kosztów całego procesu” – mówi Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc SA.

Przedsiębiorstwa przetwarzające dużą ilość dokumentów chętnie decydują się na outsourcing obsługi korespondencji. Firmy z sektora telekomunikacyjnego i infrastruktury planują na ten cel przeznaczyć najwięcej środków finansowych. Z badań ArchiDoc wynika, że w branży telekomunikacyjnej – w porównaniu z 2008 rokiem – wydatki wzrosną aż o 50, a w sektorze infrastruktury o 39 punktów procentowych.
*Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w październiku 2010 roku na próbie 200 osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub generujących ponad 200 milionów przychodów rocznie. Badanie wykonała agencja badawcza IPSOS.

 

Udostępnij