30.11.2010

„Dziennik Gazeta Prawna”, Outsourcing: najważniejszą zaletą jest opłacalność

W ciągu dwóch lat zainteresowanie usługami outsourcingowymi wśród polskich firm wzrosło o blisko 10 proc. Do najchętniej outsourcowanych obszarów należy technologia informatyczna. 
 

W ciągu dwóch lat zainteresowanie usługami outsourcingowymi wśród polskich firm wzrosło o blisko 10 proc. Do najchętniej outsourcowanych obszarów należy technologia informatyczna. 
Z październikowych badań przeprowadzonych przez IPSOS na zlecenie spółki ArchiDoc wyraźnie wynika, że przeszło połowa z dwustu badanych organizacji dostrzega w outsourcingu (BPO) szansę na rozwój własnej działalności.

Zainteresowanie outsourcingiem

Do najczęściej zlecanych outsourcerom obszarów należą procesy zaplecza organizacyjnego (back-office) firm i instytucji (48 proc.). Wśród przeważnie wymienianych usług z zakresu back-office, co czwarte przebadane przedsiębiorstwo wskazuje na czynności związane z obsługą korespondencji wychodzącej i przychodzącej (55 proc.) oraz elektroniczne archiwum dokumentów (52 proc.). Jako główny obszar zastosowania outsourcingu back-office respondenci wymieniali administrację (41 proc.) oraz obsługę klienta (36 proc.). Przedsiębiorstwa korzystające z usług firmy zewnętrznej dostrzegają w outsourcingu znaczne korzyści. Od 2008 r. dla co trzeciej firmy ważne stało się zmniejszenie kosztów osobowych, dostęp do specjalistycznego know-how oraz zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych. Trzecia edycja badań potwierdza także, że niemal co czwarta instytucja, która jeszcze nie skorzystała z usług outsourcera, deklaruje zainteresowanie i skorzystanie z usług BPO.

Redukcja kosztów

Do outsourcingu firmy przekonują się oczekując zmniejszenia swoich kosztów. Od pierwszej edycji badania w 2008 r. w oczach firm na znaczeniu zyskały: generowanie znacznych oszczędności finansowych (obecnie oczekuje tego od outsourcingu 55 proc. firm, a w 2008 r. tylko 34 proc. z nich) oraz korzystna oferta (prawie dwukrotny wzrost z 28 proc. w 2008 r. do 51 proc. obecnie). Oprócz zalet płynących z powierzenia części procesów firmie zewnętrznej firmy wskazywały w badaniu także swoje obawy związane z outsourcingiem. Przedsiębiorcy najczęściej zwracali uwagę na bezpieczeństwo przekazywania procesów (47 proc.), jakość oferowanych usług (38 proc.) oraz konieczność stałej kontroli realizacji umowy (37 proc.). Z badań zrealizowanych przez IPSOS wynika również, że dla przedsiębiorców najważniejszym kryterium oceny procesu outsourcingowego pozostaje nadal wynik analizy opłacalności. Czynnik ten najwyższy poziom osiągnął w 2008 r. – 58 proc., a obecnie odnotowano nieznaczny spadek do 52 proc. wskazań. Na znaczeniu zyskał natomiast wyznacznik dotyczący możliwości redukcji kosztów pracowniczych – obecnie co piąte przedsiębiorstwo wskazało właśnie na ten warunek jako kryterium przydatności outsourcingu.

Prognozy wzrostu

Jeżeli chodzi o prognozy, jakie ma przed sobą outsourcing w zakresie usług back-office to co czwarta przebadana firma przewiduje zwiększenie wydatków w zakresie obsługi korespondencji. Największe inwestycje zamierzają wdrożyć m.in. instytucje z sektora finansowego oraz telekomunikacji. Co trzecia firma zamierza – w ciągu dwóch najbliższych lat – przeznaczyć więcej funduszy na skanowanie dokumentów. Tegoroczne badaniapotwierdzają tendencję do większego angażowania się zarządów przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z usług outsourcerów. W ciągu ostatnich 4 lat ten trend mocno przybrał na sile. W 2006 r. co piąta organizacja deklarowała, że decyzję o przekazaniu procesów outsourcingowych na zewnątrz podejmuje zarząd, natomiast już w 2008 roku była to co czwarta firma. Obecnie takiej odpowiedzi udzieliło ponad 80 proc. badanych firm.

KONRAD ROCHALSKI, PREZES ZARZĄDU ARCHIDOC:

Kryzys stał się sprzymierzeńcem outsourcingu.

Kryzys wymusił wprowadzenie oszczędności. Dlatego wielu przedsiębiorców zdecydowało się na skorzystanie z usług firm zewnętrznych, co wyraźnie odczuwamy. W mijającym roku w Grupie ArchiDoc pojawiła się nowa spółka, która świadczy usługi z zakresu call i contact center. Zwiększyliśmy zatrudnienie o 300 osób. Jednocześnie wzrosła liczba podpisanych przez naszą spółkę kontraktów. Według prognoz finansowych przychody nasze] Grupy w 2010 r. wzrosną o około 35 proc. w stosunku do roku 2009. Doświadczamy wzrostu zainteresowania outsourcingiem u polskich przedsiębiorców, którzy dostrzegają w takiej współpracy szansę na znaczne oszczędności, ale tez możliwość rozwoju własnej działalności.

Udostępnij