04.01.2011

„E-gospodarka.pl”: Outsourcing w Polsce 2010 i prognozy 2011

Przełom roku 2010 i 2011 jest momentem zwrotnym dla outsourcingu w Polsce - zarówno w dziedzinie nowoczesnych usług biznesowych świadczonych dla zagranicznych klientów, jak i na wewnętrznym, polskim rynku outsourcingowym. Przedstawiciele obu sektorów podkreślają konieczność rozwoju w kierunku obsługi zaawansowanych procesów - podaje raport Instytutu Outsourcingu (IO) i Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL).

Przełom roku 2010 i 2011 jest momentem zwrotnym dla outsourcingu w Polsce – zarówno w dziedzinie nowoczesnych usług biznesowych świadczonych dla zagranicznych klientów, jak i na wewnętrznym, polskim rynku outsourcingowym. Przedstawiciele obu sektorów podkreślają konieczność rozwoju w kierunku obsługi zaawansowanych procesów – podaje raport Instytutu Outsourcingu (IO) i Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL).

Jak czytamy w raporcie, centra usług w Polsce stoją przed wielką szansą przejęcia specjalistycznych zadań i procesów od klientów nie tylko z Europy, lecz także z innych kontynentów. Z kolei firmy branży BPO (Business Process Outsourcing) działające na rodzimym rynku zdobywają coraz większe zaufanie swoich klientów, co może zaowocować w 2011 r. rosnącą liczbą coraz bardziej rozbudowanych kontraktów. To czy transformacja w kierunku zaawansowanych usług się powiedzie zależy jednak od wielu czynników, wśród których należy wymienić dostępność wykwalifikowanych pracowników, jakość edukacji, oraz kroki podejmowane przez Państwo w kierunku wspierania nowych inwestycji w dziedzinie coraz bardziej innowacyjnych usług biznesowych.(…)

Wzrost rynku o 25%

Z raportu wynika, że obecnie w Polsce prowadzi działalność około 300 polskich i zagranicznych centrów usług biznesowych, które zatrudniają już 50 000 specjalistów (głównie młodych osób z wyższym wykształceniem, znających języki obce) i liczba ta stale rośnie.

-Wartość polskiego sektora szacuje się na 2,5 miliarda dolarów. To o 25 % więcej niż rok wcześniej – mówi Krystian Bestry, Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Europe, Wiceprezes ABSL. – Jest to zasługą nowych inwestycji, ale także wynikiem zwiększania skali działania centrów, funkcjonujących na polskim rynku. To właśnie już obecni inwestorzy, rozszerzając zakres swoich usług, odpowiadają za około 65% wzrostu całej branży w Polsce.

Polskie centra usług specjalizują się głównie w finansach i księgowości oraz obsłudze klienta, ale do ich zadań należy również zarządzanie łańcuchem dostaw, zakupami, zarządzanie bazami danych, audyt oraz doradztwo finansowe i podatkowe. Centra skupiają się głównie w dużych aglomeracjach – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu czy Łodzi, gdzie mogą korzystać z szerokiej bazy absolwentów i dobrej infrastruktury biurowej. Bardzo duży postęp zrobiła aglomeracja śląska i Trójmiasto, które prawdopodobnie już w 2011 roku dołączą grona liderów. Zainteresowanie inwestorów budzą też takie miasta jak Szczecin, Lublin, czy Bydgoszcz. Na mapie lokalizacji pojawiają się też mniejsze ośrodki, takie jak np. Świdnica. Szczególną rolę odgrywają tu specjalne strefy ekonomiczne. (…)

Prognozy na 2011 rok

Wszystko wskazuje na to, że polski sektor nowoczesnych usług dla biznesu umocni jeszcze swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Nowi inwestorzy, nowi klienci i rozszerzanie zakresu działania już obecnych w Polsce centrów sprawią, że będzie to jeden z głównych sektorów napędzających rozwój polskiej gospodarki

Zdaniem ekspertów, Polska ma szansę stać się europejskim hubem dla nowoczesnych usług biznesowych. To z Krakowa, Warszawy czy Wrocławia będą obsługiwane procesy usprawniające działanie międzynarodowych korporacji na całym świecie. Polska pracuje obecnie nad nowym wizerunkiem kraju rozwiniętego gospodarczo i oferującego dużo więcej niż tylko niskie koszty. (…)

Wewnętrzny rynek outsourcingu

Krok ku bardziej zaawansowanym usługom

Outsourcing jest procesem systematycznie zyskującym u nas coraz większą popularność. Mijający rok potwierdził taką tendencję. Jak wynika z badań dla CWS Boco już około 93% średnich i dużych firm w Polsce korzysta z outsourcingu , zaś niemal co czwarte przedsiębiorstwo, które jeszcze nie skorzystało z usług dostawcy zewnętrznego, deklaruje podjęcie takiej współpracy w najbliższym czasie. Takie dane mogłyby być powodem do zadowolenia. Trzeba jednak jednocześnie zauważyć, iż nadal w dużym stopniu delegowane są na zewnątrz głównie proste procesy, takie jak: szkolenia (84,5%), usługi transportowe (68,5%) i czystościowe (54%) .

– Przechodzenie od prostych, mało skomplikowanych usług do zaawansowanych i strategicznych procesów biznesowych, to klasyczny kierunek ewolucji outsourcingu i jedyny pozwalający na maksymalne korzyści. Tutaj bardzo wyraźnie widać pole do dalszego rozwoju i pracy nad zwiększaniem efektywności polskiego biznesu. Nasze działania w zbliżającym roku będziemy skupiać przede wszystkim na przekraczaniu barier ograniczających popyt na bardziej skomplikowane usługi takie jak sprzedaż, zarządzanie dokumentami, księgowość czy IT – mówi Łukasz Gajewski, Prezes Instytutu Outsourcingu i Prezes Target BPO.

Takiemu trendowi sprzyja postawa zarządów, które coraz poważniej podchodzą do kierowania procesem współpracy z zewnętrznym dostawcą. W 2006 roku co piąta organizacja (41%) deklarowała, że decyzję o przekazaniu procesów outsourcingowych na zewnątrz podejmuje właśnie zarząd, natomiast już w 2008 roku była to co czwarta firma (55%). Obecnie takiej odpowiedzi udzieliło ponad 80% badanych organizacji , wynika z badań Ipsos przeprowadzonych na zlecenie ArchiDoc.

-Mając na uwadze fakt, iż z roku na rok sprzedajemy coraz więcej zaawansowanych rozwiązań, można prognozować, że taka tendencja utrzyma się również w kolejnych latach. Coraz wyraźniej widać, jak outsourcing usług staje się elementem długookresowych strategii dużych firm. Zarządy wielu z nich widzą w tym rozwiązaniu szansę na szybką poprawę efektywności i zwiększenie swojej konkurencyjności rynkowej – komentuje Anna Zawadzka, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju ArchiDoc S.A., ekspert Instytutu Outsourcingu.

Wzrost liczby nowych kontraktów

Czas spowolnienia gospodarczego, którego skutki odczuliśmy również w tym roku, wymusił wiele zmian w strategiach przedsiębiorstw. Outsourcing, dzięki swojej elastyczności i racjonalizacji kosztów został potraktowany przez zarządy firm jako remedium na stale rosnące wydatki i coraz większą zmienność i konkurencyjność rynków. Dzięki temu firmy BPO nie tylko utrzymały swoich klientów, ale i zanotowały wyraźny wzrost nowych kontraktów. Potwierdzają to dane z różnych branż. Przemysław Budzbon z firmy ADP Polska zajmującej się outsourcingiem kadr i płac podsumowuje mijający rok bardzo pozytywnie. (…)

Wzrost liczby nowych kontraktów widoczny jest również w innych branżach. Firmy specjalizujące się w outsourcingu usług IT: Web Inn oraz inONE zanotowały ich 20% wzrost. Zaś grupa ArchiDoc, która obsługuje procesy back-office, m.in. zarządzanie obiegiem dokumentów oraz call center, podpisała 15 kontraktów z nowymi klientami oraz rozszerzyła zakres dotychczasowych umów.

Źródło: www.egospodarka.pl

 

Udostępnij