12.10.2006

Forum Ekspertów Teleinfo

10 października 2006 r. w Warszawie odbyło się Forum Ekspertów Teleinfo – „Zarządzanie dokumentami i procesami w biznesie – moda czy konieczność”, zorganizowane przez redakcję dwutygodnika Teleinfo.

Jednym z uczestników Forum była firma ArchiDoc.

W debacie wzięło udział 11 ekspertów – przedstawicieli firm oferujących rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi oraz przedsiębiorstw, które wdrożyły tego rodzaju rozwiązania. Ze strony ArchiDoc obecny był Marek Bronder – Dyrektor ds. Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli też reprezentanci Tele2 – klienta ArchiDoc, korzystającego z usługi outsourcingu zarządzania korespondencją – Paweł Ostaszewski i Cezary Tomaszewski.

Spotkanie miało formę dyskusji moderowanej przez Wojciecha Gryciuka – zastępcę redaktora naczelnego Teleinfo. Według głównej tezy, postawionej przez organizatorów, zarządzanie dokumentami i procesami jest kolejnym elementem wdrażanym w przedsiębiorstwach po zaimplementowaniu podstawowych systemów biznesowych, takich jak ERP czy CRM. Rozwiązania te wspierają firmy w dalszym doskonaleniu ich pozycji rynkowej. Uczestnicy Forum próbowali także odpowiedzieć na pytania, jak dobrze wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów, czy warto stosować outsourcing w tym zakresie, czy całkowita rezygnacja z papieru jest w ogóle możliwa. Goście Forum zastanawiali się, jakie korzyści mogłoby przynieść administracji państwowej zastosowanie rozwiązań BPM oraz jak wdrożenia rozwiązań BPM mogą zapewnić zgodność wewnętrznych procedur organizacji z obowiązującymi ją regulacjami prawnymi i wewnętrznymi oraz systemami zarządzania jakością. 

Udostępnij