08.06.2010

„Gazeta Finansowa”, Korzyści nie tylko finansowe

Outsourcing procesów biznesowych jest we współczesnym biznesie jednym z najchętniej stosowanych modeli zarządzania. Powodów rosnącego zainteresowania outsourcingiem jest kilka i nie są to wyłącznie korzyści finansowe - choć te w sposób istotny przemawiają za zastosowaniem tego rozwiązania. 

Outsourcing procesów biznesowych jest we współczesnym biznesie jednym z najchętniej stosowanych modeli zarządzania. Powodów rosnącego zainteresowania outsourcingiem jest kilka i nie są to wyłącznie korzyści finansowe – choć te w sposób istotny przemawiają za zastosowaniem tego rozwiązania.

Konrad Rochalski – Business Process Outsourcing postrzega się w Polsce coraz częściej jako źródło innowacji, element rozwoju strategii, drogę do pozyskania kompetencji, a także sposób na wzrost wydajności i efektywności firmy. Przedsiębiorca, który decyduje się na wydzielenie na zewnątrz procesów informatycznych czy kancelaryjnych nie marnuje środków, zasobów ani energii zespołu na czynności, w któ¬rych się nie specjalizuje.

Optymalizacja procesów biznesowych

Powyższe czynniki powodują, że przedsiębiorstwo może doskonalić zasadniczą działalność swojego biznesu, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na rozwój i innowacje. Wiedza, know-how oraz zasoby dostarczone w ramach usługi outsourcingowej pozwalają zoptymalizować realizowane przez firmę procesy biznesowe, co skutkuje poprawą obsługi klienta końcowego oraz przyśpieszeniem procesu decyzyjnego. 

Przede wszystkim bezpieczeństwo

W przypadku outsourcingu usług kancelaryjnych przestawienie się firmy na pracę w oparciu o dokumenty elektroniczne pozwala usprawnić zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Pracownicy zyskują szybszy dostęp do danych, także przez wiele osób jednocześnie. Wzrasta także bezpieczeństwo informacji — w systemie pliki są odpowiednio zabezpieczone i udostępniane tylko upraw¬nionym pracownikom. Znika więc ryzyko zagubienia czy przetrzymania dokumentu, co wydłuża czas załatwiania danej sprawy. 

Korzyści finansowe

Korzyści finansowe, jakie niesie BPO, pozostają jednym z kluczowych powodów, dla których firmy wdrażają taki model rozwiązań. Przewaga outsourcingu jako źródła oszczędności wynika między innymi stąd, że model BPO opiera się na elastyczności umów pomiędzy wykonawcą i zleceniodawcą. Wielkość zamówienia może być ustalona według bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. 

Oszczędności

Koszty stałe związane z utrzymywaniem pracowników, infrastruktury i powierzchni biurowej zostają zastąpione przez koszty zmienne, wynikające ze współpracy z firmą outsourcingową. Następuje optymalizacja wykorzystania zasobów, gdyż to po stronie outsourcera leży ich dostosowanie do wielkości obsługiwanego zlecenia. W przypadku powierzenia procesu zarządzania dokumentami wyspecjalizowanej firmie oszczędności mogą sięgać nawet 40 proc. kosztów ponoszonych w przypadku realizacji czynności kancelaryjnych w trybie wewnętrznym.

Autor jest prezesem zarządu ArchiDoc SA

Udostępnij