05.01.2012

„Gazeta Finansowa”, Powstanie holdingu OEX

Powstanie holdingu OEX (Outsourcing Experts SA) w maju 2011 r., odbiło się szerokim echem, na przechodzącym fazę rozwoju polskim rynku zaawansowanych usług dla biznesu (Business Process Outsourcing) w obszarze procesów zarządzania dokumentami, wsparcia sprzedaży i marketingu oraz call i contact center.

Powstanie holdingu OEX (Outsourcing Experts SA) w maju 2011 r., odbiło się szerokim echem, na przechodzącym fazę rozwoju polskim rynku zaawansowanych usług dla biznesu (Business Process Outsourcing) w obszarze procesów zarządzania dokumentami, wsparcia sprzedaży i marketingu oraz call i contact center.

Wyjątkowy charakter transakcji potwierdza fakt, że o konsolidacjach w tym sektorze gospodarki mówiło się od wielu lat. Dotychczas kończyły się one drobnymi, prostymi transakcjami. Po raz pierwszy inwestorzy skutecznie znaleźli porozumienie i wspólne korzyści w tak dużym przedsięwzięciu. Szukając genezy sukcesu OEX warto zauważyć, że spółki wchodzące przed transakcją w skład grup kapitałowych Neo Investments oraz ArchiDoc działały w różnych, zgoła odmiennych okolicznościach. Obszar outsourcingu sprzedaży, marketingu i call center to duże, dynamicznie rosnące sektory. Są one jednak podatne na zmiany w koniunkturze gospodarczej, a ostra konkurencja wywiera presję na marże.

Z drugiej strony obszar outsourcingu zarządzania dokumentami to relatywnie niewielka nisza reprezentowana przez zaledwie kilka firm. Długoterminowy charakter umów sprawia, że raczej opierają się one trendom ekonomicznym i generują atrakcyjniejsze marże. Suma tych dwóch elementów sprawia, że inwestorzy obu Grup redukują ryzyka biznesowe zyskując nowe impulsy do rozwoju. Nie bez znaczenia również dla decyzji o transakcji były oczywiście korzyści wynikające z rozmiarów nowej grupy, w tym większe możliwości operacyjne, szersze opcje finansowania i większa wiarygodność w rozmowach z klientami.
 
Zapowiedź dalszej konsolidacji
Dołożono wszelkich starań, by nowa struktura nie oznaczała wzrostu kosztów stałych, dla tworzących ją spółek Zarząd holdingu tworzą osoby zarządzające spółkami parterowymi, powołano wspólny dział finansów, marketingu i PR, informatyki w oparciu o dotychczasowych menedżerów. Kolejne miesiące oznaczać będą następne konsolidacje, które w perspektywie roku przyniosą realne oszczędności w wydatkach. Szczególny nacisk położono jednak na działania cross-sellingowe. Spółki wymieniają się doświadczeniami rynkowymi i przedstawiają swoim klientom nowe możliwości ofertowe. Generuje to wiele zapytań i negocjacji przyspieszających cykle sprzedażowe i co za tym idzie wzrost biznesu.

Przebieg transakcji
Najważniejszym elementem transakcji było osiągnięcie ogólnego porozumienia, dotyczącego jej kluczowych elementów, co udało się przeprowadzić niezwykle szybko pod koniec 2010 r. Negocjacje dokumentacji transakcyjnej i wzajemne badanie due diligence trwały kilka miesięcy, a kolejne parę miesięcy zajęło tworzenie struktury, wcielającej w życie wcześniejsze ustalenia. W maju 2011 r. przeprowadzono zsynchronizowane kampanie informacyjne do pracowników, klientów oraz otoczenia biznesowego. Swój obecny kształt holding formalnie przyjął z końcem czerwca 2011 r.

Duże wyzwanie
W założeniach zarządu spółki transakcja miała przynieść oczekiwane efekty po kilkunastu miesiącach. Pierwsze z nich widać po pól roku, zarówno od strony sprzedażowej jaki administracyjnej. Zakłada się, że wzrost organiczny zostanie wzmocniony kolejną akwizycją, która finansowana będzie kredytem lub publiczną emisja akcji, która stanowi preferowaną formę. Zarządzanie połączonymi strukturami stanowi duże wyzwanie, ale daje też potencjał, którym nie dysponuje żaden z konkurentów.

Co na to pracownicy?
Pracownicy wiązali z transakcją zarówno nadzieje jak i obawy. Z jednej strony zyskali nowe możliwości wykazania się kompetencjami i co za tym idzie awansu. Odnotowaliśmy już kilka takich przypadków, a kolejne są kwestią czasu. Z drugiej strony niewielka część stanowisk wymagała zmian organizacyjnych. Wraz z powołaniem nowej grupy kapitałowej stworzyliśmy spójną identyfikację wizualną we wszystkich spółkach parterowych, co z pewnością sprzyjało szybszej „mentalnej" integracji w ramach samego holdingu. Nowe logotypy zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez naszych pracowników. Kluczowym elementem jest właściwe wykorzystanie efektu zmiany. Kredyt zaufania, którzy dostali zarządzający, powinien zostać wykorzystany w ciągu kilkunastu miesięcy. Jest to jeden z głównych celów zarządu holdingu.

Konrad Rochalski

Prezes Zarządu Outsourcing Experts
 

Udostępnij