10.12.2009

„Gazeta.pl”, ArchiDoc spodziewa się znaczących akwizycji na polskim rynku BPO

Spółka ArchiDoc, działająca w branży zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów biznesowych, spodziewa się że w latach 2010-12 w polskiej branży BPO (Business Proces Outsourcing) dojdzie do znaczących przejęć, wynika z raportu firmy.

Spółka ArchiDoc, działająca w branży zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów biznesowych, spodziewa się że w latach 2010-12 w polskiej branży BPO (Business Proces Outsourcing) dojdzie do znaczących przejęć, wynika z raportu firmy.

"Charakterystyczną cechą rynku BPO w Polsce jest stosunkowo duże rozdrobnienie, szczególnie zauważalne w segmentach call center i archiwizacji. Spodziewamy się, że w latach 2010-2012 dojdzie do kilku znaczących akwizycji, które mogą wpłynąć na strukturę tej branży w Polsce" – czytamy w raporcie.

Prezes spółki Konrad Rochalski podkreślił, że duże zainteresowanie polskimi firmami outsourcingowymi wykazują także zagraniczni inwestorzy, którzy dostrzegają ogromny potencjał naszego rynku.

"Obecnie konsolidacja sektora BPO odbywa się przy istotnym udziale polskich firm. Najsilniejsze na rynku podmioty posiadające polski kapitał – takie jak ArchiDoc – już teraz poszukują nowych obiektów akwizycji. Efektem konsolidacji będzie wzrost konkurencyjności firm outsourcingowych, co wpłynie korzystnie na rozwój całego sektora Business Process Outsourcing" – czytamy dalej.

W raporcie, ArchiDoc ocenia, że w 2009 r. liczba zawartych umów outsourcingowych utrzymuje stały poziom wobec 2008 roku.

W październiku przedstawiciele ArchiDoc informowali, że firma wprowadzi na NewConnect spółkę zależną IT Point. Sam ArchiDoc ma rozważyć w najbliższym czasie wejście na rynek główny GPW.

Udostępnij