26.08.2010

Grupa ArchiDoc zwiększa zatrudnienie o 300 osób

Grupa ArchiDoc SA rozbudowuje swoje struktury. W lipcu zatrudnienie wzrosło o ponad 300 pracowników, co oznacza, że obecnie na rzecz całej Grupy ArchiDoc pracuje niemal 900 osób.

Grupa ArchiDoc SA rozbudowuje swoje struktury. W lipcu zatrudnienie wzrosło o ponad 300 pracowników, co oznacza, że obecnie na rzecz całej Grupy ArchiDoc pracuje niemal 900 osób. Do końca 2010 roku zatrudnienie może sięgnąć 1000 osób.

Grupa kapitałowa ArchiDoc skupia trzy podmioty, które oferują uzupełniające się rozwiązania, pozwalające kompleksowo obsługiwać procesy biznesowe klientów (end-to-end solutions):

  • ArchiDoc SA – rozwiązania outsourcingowe z obszaru zarządzania dokumentami;

  • IT Point – producent oprogramowania usprawniającego obieg informacji. Specjalizuje się w aplikacjach kancelaryjnych oraz rozwiązaniach dedykowanych.

  • Call One – usługi call i contact center.

 

Wzrost zatrudnienia wynika z dynamicznego rozwoju poszczególnych spółek i pozyskiwania nowych klientów. Do tej pory ArchiDoc zatrudniał 510 pracowników. Na potrzeby podpisanego w czerwcu strategicznego kontraktu spółka zatrudniła 220 osób, dzięki czemu obecnie może się pochwalić zespołem ponad 700 – osobowym.

Drugi podmiot z portfolio Grupy – uruchomiona w maju 2010 roku firma Call One – także powiększa swoje zasoby. W związku z nowym projektem telemarketingowym, realizowanym dla klienta z branży FMCG, spółka powiększyła zespół konsultantów ze 100 do 160 pracowników.

„Na koniec 2009 roku szacunki rynkowe wskazywały, że w Polsce branża outsourcingowa zatrudnia około 45 tys. osób, a w ciągu najbliższych dwóch lat ta liczba wzrośnie dwukrotnie. Niewątpliwie jest to efektem strategii redukcji kosztów w przedsiębiorstwach i przenoszenia wielu działań na zewnątrz firm. Jednym z efektów tego trendu jest transfer kadry z wewnętrznych struktur klienta na stronę outsourcera. Wysoka dynamika rozwoju sektora outsourcingowego przyczynia się do budowania wizerunku firm z tej branży jako dobrych pracodawców. To z kolei przyciaga pracowników, także wysokiej klasy specjalistów, którzy mają okazję zdobywać doświadczenia w jednej z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki” – powiedział Konrad Rochalski, Prezes Zarządu Grupy ArchiDoc.

Rekrutacja w Grupie ArchiDoc prowadzona jest przez wewnętrzny dział HR, dedykowany do obsługi wszystkich trzech spółek. Pracownicy – w zależności od specyfiki pracy i stanowiska – są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy cywilno – prawnej. Proces rekrutacji jest rozbudowany i obejmuje wielopoziomową ocenę kwalifikacji zawodowych. Wszyscy pracownicy są objęci systemem motywacyjnym, którego elementami są czytelna i przejrzysta struktura płac oraz stawek godzinowych, a także atrakcyjne szkolenia. Dzięki transparentnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi wszystkie spółki z Grupy budują efektywne, niskorotujące zespoły.

Udostępnij