14.07.2011

Grupa Outsourcing Experts łączy kompetencje działów IT

Grupa Outsourcing Experts – spółka specjalizująca się w outsourcingu procesów back-office, wsparcia sprzedaży i marketingu oraz call i contact center – tworzy wspólny dział IT dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy.

Grupa Outsourcing Experts – spółka specjalizująca się w outsourcingu procesów back-office, wsparcia sprzedaży i marketingu oraz call i contact center – tworzy wspólny dział IT dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. Centralizacja zasobów i usług informatycznych jest kolejnym krokiem w realizacji strategii rozwoju firmy, zakładającej m.in. optymalizację procesów obsługi klientów. Na obecnym etapie Grupa finansuje projekt ze środków własnych. Nadzór nad kompetencjami związanymi z obszarem technologii informatycznych sprawować będzie Bartosz Krakowiak, dotychczasowy dyrektor IT ArchiDoc.

Połączenie działów IT, kompetencji oraz technologii poszczególnych spółek wchodzących w skład Outsourcing Experts ma na celu ujednolicenie zarówno standardów pracy, jak i wewnętrznych procedur związanych z bieżącą działalnością. Priorytetowym założeniem jest również zapewnienie sprawnej realizacji projektów outsourcingowych, marketingowych i logistycznych realizowanych w ramach Grupy OEX. Koncentracja obszarów IT obejmie programowanie, wdrażanie i obsługę procesów informatycznych oraz optymalizację kosztów IT w Grupie. Wprowadzona zmiana w pełni zintegruje infrastrukturę informatyczną poszczególnych spółek, wzmacniając jednocześnie potencjał rynkowy całej Grupy.

Systemy informatyczne odgrywają strategiczną rolę w działalności Grupy Outsourcing Experts. Decyzja o połączeniu działów pozwoli zwiększyć efektywność operacyjną zarówno Grupy, jak i poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Zależy nam na systematycznym wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w każdym obszarze naszej działalności. Wierzymy, że koncentracja procesów informatycznych przyniesie usprawnienie organizacyjne wewnątrz Grupy, a także pozytywnie wpłynie na współpracę z klientami” – mówi Bartosz Krakowiak, Dyrektor IT (CIO) Outsourcing Experts.

Utworzenie wspólnego działu IT pozwoli Grupie Outsourcing Experts nie tylko wzmocnić i ujednolicić zarządzanie projektami informatycznymi, ale także znacznie usprawni dostęp do dotychczasowych zasobów spółki. Dodatkowo, centralizacja umożliwi szybszą i łatwiejszą obsługę procesów IT, zapewniając pracownikom Grupy wygodny dostęp do niezbędnych informacji, natomiast klientom zagwarantuje kompleksowe rozwiązania, przy jednoczesnym podniesieniu i dodatkowym wzmocnieniu standardów bezpieczeństwa danych.

Koncentracja działów IT wymaga wdrożenia jednolitych standardów, które obejmą:

  • Centralizację zakupów sprzętu i oprogramowania,
  • Stworzenie jednego centrum wsparcia użytkowników dla całej Grupy OEX i dla klientów korzystających z aplikacji i rozwiązań,
  • Infrastrukturę w obszarze współdzielonych zasobów w Grupie, umiejscowioną w dwóch w pełni redundantnych DataCenter,
  • Standaryzacja procesów produkcji i utrzymania oprogramowania oraz wyceny usług,
  • Ujednolicenie technologiczne.

Nadzór nad wspólnym działem IT Grupy Outsourcing Experts pełnić będzie Bartosz Krakowiak, dotychczasowy dyrektor IT spółki ArchiDoc. Po połączeniu zespół pracujący na rzecz spółek holdingu liczyć będzie ponad 40 osób. Outsourcing Experts planuje także – w miarę rozwoju Grupy – stworzenie wewnętrznych, dedykowanych centrów kompetencyjnych w zakresie programowania, infrastruktury i utrzymania aplikacji.

Spółki wchodzące w skład Outsourcing Experts działają w oparciu o liczne autorskie aplikacje informatyczne – co po integracji stanowić będzie dodatkową przewagę konkurencyjną całej Grupy.
 

Udostępnij