08.11.2011

Grupa Outsourcing Experts mecenasem „Stypendium z wyboru”

Grupa Outsourcing Experts została mecenasem II edycji programu „Stypendium z Wyboru”. Inicjatywa Fundacji Absolvent.pl wspiera – na gruncie finansowym i zawodowym – kreatywnych studentów i absolwentów.

Grupa Outsourcing Experts  została mecenasem II edycji programu „Stypendium z Wyboru”. Inicjatywa Fundacji Absolvent.pl wspiera – na gruncie finansowym i zawodowym – kreatywnych studentów i absolwentów.

Grupa OEX – skupiająca aż cztery spółki działające w branży outsourcingowej – między innymi dzięki ugruntowanej pozycji rynkowej daje młodym ludziom szerokie perspektywy rozwoju na rynku pracy.

Mecenasi „Stypendium z Wyboru” – w tym także Grupa Outsourcing Experts – nagradzają młodych ludzi, którzy odznaczają się ponadprzeciętną przedsiębiorczością w kształtowaniu własnej przyszłości zawodowej. Udział w programie Fundacji Absolvent.pl sprawia, że Grupa OEX – jako aktywna rynkowo spółka – ma duży potencjał w zakresie kreowania kariery zawodowej osób wkraczających dopiero na rynek pracy.

„Spółki z Grupy Outsourcing Experts budują wiarygodność biznesową dzięki innowacyjnej na rynku outsourcingu strategii działania, a także zdeterminowanemu i wykwalifikowanemu zespołowi. W procesie rekrutacji bardzo ważne jest dotarcie z informacją o poszczególnych spółkach do środowiska akademickiego. Program „Stypendium z Wyboru” daje uczestnikom możliwość wykazania się podstawowymi atrybutami, które są wyjątkowo pomocne w odniesieniu sukcesu zawodowego. Cieszymy się, że Grupa OEX – jako mecenas tej wyjątkowej inicjatywy oraz potencjalny pracodawca – będzie mogła towarzyszyć studentom i absolwentom w ich pierwszych krokach na rynku pracy” – mówi Konrad Rochalski, prezes Outsourcing Experts.

Unikalny program Fundacji Absolvent.pl – wspierany przez Grupę OEX – daje studentom oraz absolwentom możliwość spełnienia ambicji związanych z edukacją lub rozwojem zawodowym. Zwycięzcy „Stypendium z Wyboru” zostaną wyłonieni w oparciu o prace aplikacyjne przesłane przez kandydatów, w których należy przedstawić projekt rozdysponowania otrzymanego wsparcia finansowego wraz z odpowiednią argumentacją. Aby zdobyć stypendium, uczestnicy – wykorzystując dowolne środki przekazu – muszą wykazać się nie tylko motywacją, ale także wyjątkową pomysłowością i inwencją twórczą. Jurorem konkursu może być każdy – najlepsze projekty zostaną wyłonione w otwartym głosowaniu na stronie internetowej organizatora. Aplikacje zgłoszeniowe – w formie wideo, prezentacji, nagrania audio czy tekstu – można przesyłać do 11 grudnia 2011 roku.

Każdy z laureatów „Stypendium z Wyboru” może otrzymać nawet 5 tysięcy złotych na urzeczywistnienie swoich planów związanych z edukacją lub karierą zawodową.
 

Więcej informacji na stronach www.outsourcingexperts.pl oraz www.stypendiumzwyboru.pl

 

 

Udostępnij