28.09.2009

Helpdesk usprawni obsługę techniczną klientów ArchiDoc

ArchiDoc wzbogacił swoją ofertę o usługę Helpdesk. To innowacyjne narzędzie usprawniające komunikację z klientami spółki i umożliwiające szybkie rozwiązywanie incydentów

ArchiDoc wzbogacił swoją ofertę o usługę Helpdesk. To innowacyjne narzędzie usprawniające komunikację z klientami spółki i umożliwiające szybkie rozwiązywanie incydentów pojawiających się w zakresie operacyjnym czy też spraw związanych z eksploatacją sprzętu, oprogramowania, sieci i systemów informatycznych. Usługa jest dostępna dla firm korzystających z oferty ArchiDoc w zakresie obsługi procesów back-office.

Helpdesk zapewnia wsparcie techniczne zgodne z najwyższymi standardami jakości. Dostęp do serwisu jest możliwy dzięki autorskiej aplikacji SUPPAR, służącej do rejestracji zgłoszeń oraz do komunikacji z użytkownikami. Wygodny i intuicyjny interfejs umożliwia szybkie zgłaszanie incydentów, które są automatycznie rejestrowane i przekierowywane do właściwej osoby z odpowiedniego działu. Standaryzacja metod obsługi zgłoszeń znacznie przyśpiesza czas ich realizacji. Łatwy dostęp do aplikacji SUPPAR i proste zasady obsługi sprawiają, że Helpdesk jest narzędziem przyjaznym, nawet dla mało zaawansowanych użytkowników.

„Stworzona przez nas aplikacja Helpdesk ma za zadanie utrzymanie najwyższego poziomu obsługi informatycznej klientów korzystających z usług ArchiDoc. Cały proces – od przyjęcia, przekazania i rozwiązania danego incydentu, aż do jego weryfikacji – realizowany jest w czasie wynikającym z umowy SLA (Service Level Agreement). Pozwala to usprawnić bieżącą obsługę projektów i współpracę osób pracujących po stronie klienta i wykonawcy usługi” – mówi Mariusz Barycki, Dyrektor IT ArchiDoc.

Użytkowanie aplikacji Helpdesk jest możliwe po uzyskaniu przez uprawnionych pracowników loginu i hasła dostępu do systemu SUPPAR. System posiada listę kategorii zgłoszeń, a każda z nich zawiera obszerny katalog usług serwisowych. Użytkownik zgłaszający sprawę jest automatycznie informowany o statusie działań i planowanym czasie rozwiązania problemu. Aplikacja generuje także raporty dotyczące kontaktów z użytkownikiem, rejestracji usterek i wydajności systemu. Pozwalają one utrzymać najwyższy poziomu usług i satysfakcji klienta.

Udostępnij