30.09.2011

Integracja w Grupie Outsourcing Experts

Zarząd Grupy Outsourcing Experts podjął decyzję o połączeniu firm Call One i Voice Contact Center. Integracja spółek jest etapem zwiększania potencjału Grupy Outsourcing Experts przez specjalizację w poszczególnych segmentach usług outsourcingowych.

Zarząd Grupy Outsourcing Experts podjął decyzję o połączeniu firm Call One i Voice Contact Center. Integracja spółek jest etapem zwiększania potencjału Grupy Outsourcing Experts przez specjalizację w poszczególnych segmentach usług outsourcingowych. Nadzór nad połączonymi firmami sprawować będzie Adam Kotrych, dotychczasowy prezes zarządu Voice Contact Center.

Koncentracja firm Call One i Voice Contact Center – oferujących usługi outsourcingowe z zakresu wielokanałowej obsługi klienta – ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Outsourcing Experts w obszarze call i contact center. Integracja spółek pozwoli Grupie nie tylko na szybszy rozwój, ale także na zwiększenie elastyczności operacyjnej. Zbudowanie znaczącej pozycji w segmencie umożliwi z jednej strony uzyskanie istotnych korzyści skali, z drugiej zaś otworzy drogę do największych, długoterminowych kontraktów. Połączona spółka zarządzać będzie 700 stanowiskami operacyjnymi zlokalizowanymi głównie w Warszawie i Łodzi. Tym samym, Voice Contact Center dołączy do pięciu największych graczy na rynku call i contact center.

”Wierzymy, że dzięki połączeniu będziemy mogli zainicjować proces konsolidacji mocno rozdrobnionego rynku call i contact center w Polsce. Jestem przekonany, że pozwoli nam to na pozyskiwanie dużych projektów, a także na generowanie nowych, niedostępnych dla naszej konkurencji kontraktów, w których działalność call i contact center stanowiłaby jedynie jedno z ogniw łańcucha wartości dodanych”– powiedział Konrad Rochalski, Prezes Zarządu Grupy Outsourcing Experts.

Grupa Outsourcing Experts działa w trzech obszarach biznesowych: outsourcingu procesów zarządzania dokumentami i back-office, outsourcingu procesów wsparcia sprzedaży i marketingu oraz outsourcingu procesów call i contact center. Decyzją Zarządu Grupy Outsourcing Experts spółka Call One wejdzie w struktury istniejącej na rynku call i contact center spółki Voice Contact Center.

Do grona klientów Voice Contact Center należy kilkadziesiąt spółek, z których największe to: ITI Netia, Onet.pl, Wydawnictwo G+J RBA, Wydawnictwo Szkolne PWN, Allianz.

W czerwcu 2011 spółka Voice Contact Center została nagrodzona w VI edycji Konkursu Marketingu Bezpośredniego Golden Arrow 2011, w kategorii Telemarketing. To pierwsza nagroda w tej kategorii od początku istnienia konkursu. Nagrodzona kampania realizowana była na rzecz Wydawnictwa G+J RBA. Projekt dotyczył monitoringu należności i był skierowany do prenumeratorów miesięcznika National Geographic Polska. Voice Contact Center jest obecnie głównym partnerem Wydawnictwa w zakresie sprzedaży przez telefon. Firmy planują rozszerzyć współpracę w obszarze telefonicznej obsługi klientów.
 

Udostępnij