28.09.2006

IV Forum Ubezpieczeń

W dniach 26-27 września 2006 r. w Warszawie odbyło się IV Forum Ubezpieczeń– „Strategie ubezpieczycieli i scenariusze rozwoju rynku”

Pierwszego dnia Forum prezentację na temat „Outsourcing w ubezpieczeniach – kompleksowe usługi zarządzania dokumentacją” poprowadził Marek Bronder, Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego ArchiDoc. Marek Bronder krótko przedstawił firmę ArchiDoc i jej działalność. Następnie scharakteryzował największe wyzwania stojące obecnie przed polskim rynkiem ubezpieczeń: zwiększanie się ilości źródeł informacji biznesowej oraz wzrost wymagań klientów dotyczących jakości obsługi przy równoczesnym dynamicznym rozwoju produktów. Rozwiązanie tych problemów, zdaniem Marka Brondera, może przynieść wdrożenie kompleksowych rozwiązań obiegu dokumentów i danych, o czym świadczy przykład amerykańskich firm ubezpieczeniowych.

Największe zainteresowanie uczestników prezentacji wzbudziła integracja rozwiązań do zarządzania dokumentami z systemami CRM, jak również możliwość łącznego wdrożenia systemu CRM i systemu do zarządzania obiegiem dokumentów. Pytania gości Forum dotyczyły również przetwarzania na postać elektroniczną różnych typów dokumentów ubezpieczeniowych.

Udostępnij