25.03.2013

Neo Investments strategicznym inwestorem Tell S.A.

Zgodnie z podpisaną 25 marca 2013 r. umową przedwstępną należący do spółki Impera Capital pakiet 20,39 proc. akcji notowanej na GPW spółki Tell S.A (dających 32,11% głosów na WZA). przejdzie w ręce funduszu Neo Investments (współudziałowiec OEX).

Zgodnie z podpisaną 25 marca 2013 r. umową przedwstępną należący do spółki Impera Capital pakiet 20,39 proc. akcji notowanej na GPW spółki Tell S.A (dających 32,11% głosów na WZA). przejdzie w ręce funduszu Neo Investments. Intencją nowego inwestora jest budowa jednej z największych firm świadczących usługi dla biznesu w Polsce.

Fundusz Neo Investments, jako współudziałowiec holdingu Outsourcing Experts (OEX), aktywnie działa m.in. w obszarach outsourcingu procesów sprzedaży i marketingu, call center oraz back-office. Za akcje spółki Tell S.A. Neo Investments zapłaci gotówką ok. 12,8 mln złotych. Ostateczna finalizacja transakcji uzależniona jest od szeregu warunków zawieszających. Wśród nich najistotniejsze to pozytywny wynik badania due dilligence oraz podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 220 000 złotych poprzez emisję prywatną 6.100.000 akcji, która będzie skierowana do akcjonariuszy Grupy OEX.

Działalność Tell S.A. obecnie koncentruje się na prowadzeniu salonów sprzedaży usług i urządzeń dla operatorów komórkowych. Pozyskanie strategicznego inwestora, aktywnie działającego na perspektywicznym rynku Business Process Outsourcing (BPO), zapewni giełdowej spółce nowe możliwości rozwoju. Transakcja jest szansą na budowę największego w kraju podmiotu na rynku profesjonalnych usług dla biznesu. Ponadto połączenie kompetencji w obszarze sprzedaży detalicznej z kompetencjami i zapleczem technologicznym w sektorze BPO posiadanymi przez Outsourcing Experts pozwoli spółce Tell S.A. znacząco zwiększyć efektywność biznesową.

„Jesteśmy wieloletnim i ważnym partnerem dla firm telekomunikacyjnych. Grupa Outsourcing Experts posiada w ofercie kilka komplementarnych do nas kanałów sprzedaży m.in. przez telefon, internet czy poprzez sieć przedstawicieli handlowych. Dzięki połączeniu będziemy mogli zaproponować naszym klientom szerszą gamę usług”
– powiedział Rafał Stempniewicz, prezes zarządu Tell SA. – Z drugiej strony OEX może wesprzeć Tell operacyjnie w obszarze logistyki lub back-office, dzięki czemu osiągniemy także efekty synergii operacyjnej i kosztowej” – dodał.
Odkupienie znaczącego pakietu akcji od dotychczasowego właściciela – Impera Capital – to kolejny etap konsolidacji rynku BPO w Polsce przez Neo Investments.

W 2011 r. z inicjatywy Neo Investments powstał holding Outsourcing Experts, jeden z największych podmiotów działających w obszarze usług outsourcingowych w kraju.

Polski rynek BPO od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, zwiększając wartość o ok. 15 proc. rocznie. Wynika to z rosnącej liczby firm zainteresowanych korzystaniem z tego typu usług oraz poszerzaniem zakresu dotychczasowych kontraktów.
„Wyraźnie widzimy, że coraz popularniejsze stają się kompleksowe usługi oferowane klientom biznesowym przez jednego dostawcę. Dlatego wierzę, że zakup akcji spółki Tell i docelowe połączenie jej z potencjałem Grupy OEX pozwoli stworzyć nam nową na rynku jakość i odpowiedzieć na oczekiwania naszych klientów” – powiedział Jerzy Motz, partner zarządzający Funduszu Neo Investments.
Dzięki połączeniu potencjałów Grupy OEX i Tell S.A spółki mają możliwość rozwoju oferty profesjonalnych usług dla biznesu.

Firma Tell S.A. działa na rynku telekomunikacyjnym od 1997 r. Od 2005 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka posiada największą w kraju sieć salonów sprzedaży, działających pod markami wiodących operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Obok stałych miejsc sprzedaży, Tell S.A. oferuje również indywidualną obsługę klientów biznesowych oraz opiekę posprzedażową.

Neo Investments inwestuje w branże mające duży potencjał wzrostu. Wśród kluczowych obszarów działalności funduszu znajduje się rynek outsourcingu procesów biznesowych. W 2011 roku po połączeniu spółek należących do Neo Investments (Cursor, Galposter, Voice Contact Center) oraz SilQuern Holdings (ArchiDoc i Call One) powstał Outsourcing Experts (OEX), jeden z największych podmiotów na rynku outsourcingu w Polsce. Na początku marca 2013 roku do struktury Grupy OEX dołączyła firma Divante, dostawca innowacyjnych rozwiązań z obszaru e-commerce. Wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe OEX za 2012 rok wskazują na blisko 10% wzrost przychodów Grupy w stosunku do roku 2011 (ponad 184 mln złotych) i zysk netto powyżej 9 mln zł.

Udostępnij