26.01.2007

Nowa polityka bezpieczeństwa ArchiDoc

Warszawa, 24 stycznia 2007 – ArchiDoc wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa informacji wewnątrz swojej organizacji. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji przetwarzanej przez ArchiDoc oraz dopasowanie standardów bezpieczeństwa do wysokich wymagań w tym zakresie, stawianych m.in. przez banki i instytucje finansowe.

Nowa polityka bezpieczeństwa ArchiDoc szczegółowo określa cel, zakres oraz zasady przetwarzania danych osobowych, przejrzyście definiuje też obowiązki i uprawnienia poszczególnych pracowników zaangażowanych w ten proces. Dokument reguluje także kwestie związane z zarządzeniem zbiorami danych oraz ich przetwarzaniem w systemach informatycznych.

Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji objął Bartosz Terlecki, który odpowiada za wdrożenie, funkcjonowanie i kontrolę przestrzegania przyjętej polityki bezpieczeństwa we wszystkich jednostkach organizacyjnych ArchiDoc. Do głównych zadań administratora należy też monitorowanie i ocena zmieniających się zagrożeń, wynikających z przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych. Kolejnym obowiązkiem doskonalenie środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie tych danych, z uwzględnieniem nowych osiągnięć nauki i techniki. Za realizację powierzonych mu zadań administrator odpowiada bezpośrednio przed zarządem spółki.

Bartosz Terlecki pracuje w ArchiDoc od 2004 roku. Jeszcze jako Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, zajmował się ujednolicaniem Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, opracowywaniem planów zarządzania kryzysowego oraz prowadzeniem audytów bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego danych osobowych przetwarzanych w ArchiDoc. Bartosz Terlecki jest z wykształcenia prawnikiem, odbył też specjalistyczne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

„Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych to jedno z najważniejszych zadań związanych z działalnością firmy” – mówi Piotr Cholewa, prezes zarządu ArchiDoc. „Zapewnienie zgodności oferowanych usług z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wciąż rosnącymi wymaganiami klientów w tym zakresie, zrodziło konieczność opracowania i przyjęcia jednolitej polityki bezpieczeństwa oraz dokonania starannego wyboru osoby odpowiedzialnej za jej realizację.”

Udostępnij