20.03.2008

Nowe stanowiska w ArchiDoc

ArchiDoc awansował Marcina Ogrodnika oraz Tomasza Kulczyńskiego na stanowiska odpowiednio: Senior Project Managera oraz Analityka Biznesowego.

Powstanie nowych stanowisk w ramach struktury spółki to efekt wdrażania nowej strategii ArchiDoc, w szczególności doskonalenia modelu obsługi klientów, zarówno na etapie przedsprzedażowym, jak i w trakcie trwania współpracy.

Marcin Ogrodnik jako Senior Project Manager będzie nadzorował wdrożenia usług u obecnych i nowych klientów spółki. Jego obowiązki obejmą w głównej mierze działania związane z zawieraniem nowych kontraktów, koordynowanie prac poszczególnych działów oraz kontrolę terminowości realizowania czynności wchodzących w skład danego procesu. Pracując w ArchiDoc od ponad 11 lat Marcin Ogrodnik legitymuje się najdłuższym stażem spośród pracowników firmy. Ostatnio pracował w strukturach Działu Handlowego, zajmując stanowisko Menedżera ds. Archiwistyki.

Tomasz Kulczyński objął funkcję Analityka Biznesowego. Do jego głównych zadań należy tworzenie i modyfikowanie oferty produktowej oraz wsparcie Działu Handlowego na etapie przedsprzedażowym w obszarze analizy, modelowania i optymalizacji procesów oraz testów gotowych rozwiązań. Jego obowiązki obejmują także prowadzenie szkoleń oraz opiekę merytoryczną z zakresu usług świadczonych klientom ArchiDoc. Tomasz Kulczyński posiada obszerną wiedzę z zakresu przetwarzania, obiegu dokumentów oraz zarządzania procesami biznesowymi, którą dzielił się w licznych publikacjach prasowych na ten temat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Kodak i Energis. 

Udostępnij