28.09.2009

Nowy Dyrektor ds. Sprzedaży w ArchiDoc

ArchiDoc wprowadził zmiany w strukturach Działu Handlowego. Od lutego 2009 roku sprzedażą w spółce kieruje Dominik Łabiński. Do jego zadań należy tworzenie i realizacja polityki sprzedażowej firmy oraz zarządzanie pracą zespołu handlowców.

ArchiDoc wprowadził zmiany w strukturach Działu Handlowego. Od lutego 2009 roku sprzedażą w spółce kieruje Dominik Łabiński. Do jego zadań należy tworzenie i realizacja polityki sprzedażowej firmy oraz zarządzanie pracą zespołu handlowców.

Dominik ŁabińskiDominik Łabiński jest nową osobą w firmie ArchiDoc. Jako Dyrektor ds. Sprzedaży odpowiada za rozwój operacyjny działalności spółki na obecnych i potencjalnych rynkach, kreowanie produktów w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz współpracę z partnerami.

„W 2009 roku nastąpiła reorganizacja i rozbudowa struktur handlowych w ArchiDoc. Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączył tak doświadczony w branży specjalista. Sprzedaż usług outsourcingowych z obszaru back-office jest procesem specyficznym, wymagającym szerokiej wiedzy z tego zakresu. W naszej działalności liczy się bowiem przede wszystkim dokładne zrozumienie potrzeb klienta i poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą mu zoptymalizować wynikające ze współpracy z firmą zewnętrzną korzyści” – mówi Piotr Cholewa, Prezes Zarządu ArchiDoc Sp. z o.o.

Dominik Łabiński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie sprzedaży rozwiązań usprawniających zarządzanie dokumentami, przede wszystkim z obszaru elektronicznej archiwizacji i obiegu dokumentów. Zrealizował kilkadziesiąt takich projektów dla największych polskich firm.

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w zakresie negocjacji, mediacji i szkoleń. W wolnym czasie gra w tenisa i w szachy. Do jego zainteresowań należą także muzyka, literatura i enologia.
 

Udostępnij