07.10.2009

Nowy Prezes Zarządu i nowa strategia ArchiDoc

ArchiDoc Sp. z o.o. powołał nowego Prezesa Zarządu. Konrad Rochalski, który objął to stanowisko 1 września 2009 roku skoncentruje się na strategicznym rozwoju firmy oraz aktywizacji działań marketingowo-sprzedażowych.

ArchiDoc Sp. z o.o. powołał nowego Prezesa Zarządu. Konrad Rochalski, który objął to stanowisko 1 września 2009 roku skoncentruje się na strategicznym rozwoju firmy oraz aktywizacji działań marketingowo-sprzedażowych. Równocześnie, w spółce powołano Radę Nadzorczą, której pracami kierował będzie dotychczasowy Prezes Piotr Cholewa. W skład Rady wejdą także Marek Wollnik oraz Mariusz Słupski.

Zadaniem nowego Prezesa, Konrada Rochalskiego, będzie realizacja strategii spółki, zakładającej intensywny rozwój produktów z zakresu back-office oraz konsekwentne poszerzanie udziałów w rynku. ArchiDoc planuje umacniać swoją pozycję lidera, który jako jedyna firma w branży oferuje klientom unikalne połączenie usług i zaawansowanych technologii. W tym celu w ciągu najbliższych kilku tygodni sfinalizowana zostanie akwizycja dwóch podmiotów z sektora IT, specjalizujących się w dostarczaniu oprogramowania BPM (Business Process Management). Jednocześnie spółka będzie kontynuować opracowywanie nowych autorskich rozwiązań informatycznych wspomagających obsługę procesów back-office. ArchiDoc będzie koncentrować się także na wprowadzaniu rozwiązań dedykowanych dla podmiotów z sektora telekomunikacji, finansów, ubezpieczeń i energetyki. Nadrzędnym celem wszystkich zmian jest uzyskanie znaczącego wzrostu wartości firmy w perspektywie 5 lat.

Konrad RochalskiKonrad Rochalski jest związany z branżą BPO (Business Process Outsourcing) od 1999 roku. Przez ostatnie cztery lata kierował firmą Inforsys, która osiągnęła pozycję lidera rynku usług obsługi korespondencji masowej w Polsce. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko dyrektora ds. sprzedaży bezpośredniej i rozwoju oraz dyrektora marketingu w firmie Arcus, integrującej procesy związane z obiegiem informacji. Wcześniej był związany zawodowo z firmą Toshiba, gdzie budował ofertę usług z zakresu departamentowego zarządzania drukiem, kopiowaniem i skanowaniem dokumentów. Konrad Rochalski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe EMBA sygnowane min. przez London Business School oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. „Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu ArchiDoc to dla mnie nie tylko ogromne wyzwanie, ale także radość i zaszczyt. Korzystając z mojego dotychczasowego doświadczenia w branży chciałbym zrealizować wiele nowych koncepcji i planów. Mam nadzieję, że wspólnie z zespołem ArchiDoc, będziemy z sukcesem zdobywać nowe rynki oraz wzbogacać portfolio produktów tak, aby w pełni odpowiadały one potrzebom klientów firmy. Wierzę, że wspólnie uda nam się zrealizować założone plany rozwoju Spółki, umacniając tym samym jej pozycję na rynku” – powiedział Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc Sp. z o.o.

Zarząd spółki ArchiDoc tworzą: Konrad Rochalski, Prezes Zarządu oraz Waldemar Nowicki, Wiceprezes Zarządu. Dotychczasowy Prezes Zarządu Piotr Cholewa pozostanie zawodowo związany z firmą, sprawując nadzór właścicielski jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Ma zamiar aktywnie monitorować realizację strategii ArchiDoc opracowanej wspólnie z A.T. Kearney, a także nadzorować kontakty ze strategicznymi Klientami. „Podczas 15 lat działalności ArchiDoc osiągnął silną i stabilną pozycję w branży outsourcingu procesów back-office. Sześć lat pracy na stanowisku prezesa tak dynamicznie rozwijającej się firmy było niezapomnianym doświadczeniem, a jednocześnie czasem pełnym wyzwań. Nadszedł jednak czas na powierzenie zarządzania spółką młodszym managerom i wiem, że stery spółki oddaję w dobre ręce. Pan Konrad Rochalski działa na rynku outsourcingowym od ponad 10 lat. Cenię jego kompetencje, relacje z Klientami oraz prezentowane normy etyczne. Jestem przekonany, że nowy zarząd, w skład którego wchodzi także Waldemar Nowicki, pełniący funkcję Wiceprezesa, umożliwi spojrzenie na wiele spraw z innej perspektywy i przyczyni się do dalszych sukcesów naszej firmy” – mówi Piotr Cholewa, przewodniczący Rady Nadzorczej ArchiDoc, dotychczasowy Prezes Zarządu spółki.

Udostępnij