28.08.2013

Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym

Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy OEX1. Wartość rynku szacowana jest na nieco ponad 0,5 mld zł.

Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy OEX1. Wartość rynku szacowana jest na nieco ponad 0,5 mld zł. Do najczęściej zlecanych rozwiązań z zakresu zarządzania dokumentami i obsługi procesów back-office należy archiwizacja papierowa i elektroniczna.

Rynek usług back office w Polsce jest warty pół miliarda złotych (532 mln.). Do najpopularniejszych usług zlecanych na zewnątrz należą przede wszystkim przechowywanie papierowych oryginałów (73%) oraz elektroniczna archiwizacja dokumentów (66%).

Blisko połowa badanych firm korzysta z dostarczania aplikacji informatycznych wspierających zarządzanie dokumentacją (48%). Niesłabnącą popularnością cieszą się także obsługa kancelarii, rejestracja danych w systemach klienta oraz elektroniczny obieg dokumentów – odpowiednio 38% i po 34% wskazań.

Na wyoutsourcowanie obszarów związanych z masowym przetwarzaniem dokumentów decyduje się przeważnie sektor finansowy, telekomunikacyjny oraz infrastruktura. W ciągu dwóch lat przedsiębiorstwa zamierzają zwiększyć wydatki na elektroniczny obieg dokumentów (60%), elektroniczną archiwizację (58%) oraz obsługę kancelarii (57%).

1Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w październiku 2012 roku na próbie 239 osób z dużych przedsiębiorstw. Badanie wykonała agencja badawcza IPSOS na zlecenie Grupy OEX.

„Wyniki tegorocznych badań rynku usług outsourcingowych pokazują, że polskie przedsiębiorstwa dostrzegły korzyści, jakie daje wykorzystanie zewnętrznych zasobów w optymalizacji swoich procesów administracyjnych. Dla wielu firm wyoutsourcowanie obszarów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością biznesową jest idealnym rozwiązaniem w dobie panującego spowolnienia gospodarczego.Taki trend oczywiście ogromnie nas cieszy” – powiedział Konrad Rochalski, Prezes Zarządu Grupy OEX.

Wydzielenie obszarów związanych z masowym przetwarzaniem dokumentów na zewnątrz pozostaje dla wielu polskich przedsiębiorców atrakcyjnym rozwiązaniem. Głównymi obszarami, w których najczęściej wykorzystuje się outsourcing back-office są:

  • dział administracji – obecnie72% – wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku
  • obsługa klienta – obecnie 44% – wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku
  • sprzedaż i marketing – obecnie 32% – wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do 2010 roku

Branża handlowa, produkcyjna oraz infrastrukturalna najczęściej stosują outsourcing back-office w działach administracyjnych. Z kolei, sektor telekomunikacyjny, a także finansowy masowe przetwarzanie dokumentów zleca w obsłudze klienta. Natomiast przedsiębiorstwa produkcyjne powierzają zewnętrznym podmiotom całość zadań back-office w ramach sprzedaży i marketingu.

Badanie rynku usług outsourcingowych zrealizowane przez Ipsos Loyalty na zlecenie Grupy OEX to największa i najbardziej pogłębiona analiza rynku BPO
w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Obie firmy współpracują w tym zakresie już od 2006 roku. W tegorocznym badaniu, zrealizowanym metodą CATI, wzięło udział 237 dużych firm, z czego 119 na stałe korzystających z usług w modelu zewnętrznym.
 

Udostępnij