10.05.2011

Outsourcing Experts – połączenie Grup ArchiDoc i spółek z Funduszu NEO Investments

Grupa kapitałowa ArchiDoc oraz Fundusz Neo Investments podpisały umowę inwestycyjną, w wyniku której połączą siły. Efektem integracji będzie powstanie marki Outsouring Experts (OEX). Nowa spółka będzie jednym z największych podmiotów działających na rynku usług outsourcingowych w Polsce.

Grupa kapitałowaArchiDoc oraz Fundusz Neo Investments podpisały umowę inwestycyjną, w wyniku której połączą siły. Efektem integracji będzie powstanie marki Outsouring Experts (OEX). Nowa spółka będzie jednym z największych podmiotów działających na rynku usług outsourcingowych w Polsce. Transakcja podlega decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strony uzgodniły zamiar wprowadzenia akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Połączenie Grupy ArchiDoc i spółek z Funduszu NEO Investments jest kolejnym krokiem w realizacji strategii rozwoju firm znajdujących się w portfolio obu podmiotów. Głównym celem OEX będzie zwiększenie potencjału Grupy przez specjalizację w poszczególnych segmentach rynku usług outsourcingowych, oferowanie klientom możliwości korzystania ze zintegrowanych rozwiązań oraz wykorzystanie efektu synergii między spółkami wchodzącymi w jej skład.

Dotychczasowi udziałowcy Grupy ArchiDoc oraz Funduszu Neo Investments dysponować będą równymi, 50-procentowymi udziałami w nowo utworzonym podmiocie. W zarządzie Grupy OEX zasiądą: Konrad Rochalski, prezes zarządu OEX i prezes zarządu Grupy ArchiDoc, Artur Wojtaszek, wiceprezes zarządu OEX i prezes zarządu Cursor oraz Tomasz Słowiński, wiceprezes zarządu OEX i chief financial officer funduszu Neo Investments.

W skład Outsourcing Experts (OEX) wchodzi 5 firm, które mają ugruntowaną pozycję w segmencie usług związanych z kompleksowym zarządzaniem dokumentami i rejestracją danych; budową struktur handlowych; obsługą dużych projektów promocyjnych oraz programów lojalnościowych; logistyką produktów wsparcia sprzedaży; realizacją procesów rebrandingowych oraz telefoniczną obsługą klientów.

Outsourcing Experts obsługuje ponad 500 klientów, a zespół pracowników i współpracowników liczy ponad 10 tysięcy osób.

Spółki wchodzące w skład Outsourcing Experts:

 •  ArchiDoc SA – rozwiązania outsourcingowe w dziedzinie zarządzania dokumentami, rejestracji danych; obsługi procesów back-offce;
 •  Cursor SA – rozwiązania outsourcingowe w zakresie wsparcia sprzedaży i marketingu (budowa i zarządzanie strukturami handlowymi, merchandising, usługi promocyjne, zaplecze logistyczne);
 •  Galposter – rozwiązania outsourcingowe w obszarze procesów identyfikacyjnych, rebrandingowych i budowy sieci;
 •  Voice Contact Center/Call One – outsourcing call / contact center Wielokanałowa obsługa klienta (telefon, Internet, faks) oraz sprzedaż powiązana z budowaniem wizerunku marketingowego firm.

 „Głównym celem Outsourcing Experts jest rozwój i umacnianie pozycji poszczególnych firm, wchodzących w skład holdingu. Wierzymy, że dzięki integracji staniemy się jednym z najsilniejszych podmiotów na rynku outsourcingu w Polsce. Połączenie sił spółek specjalizujących się w różnych segmentach usług pozwoli nam zaoferować klientom kompleksową, a jednocześnie elastyczną obsługę. Priorytetową kwestią jest współpraca z największymi i najbardziej atrakcyjnymi przedsiębiorstwami w Polsce – mówi Konrad Rochalski, prezes zarządu Outsourcing Experts.

Outsourcing Experts skoncentruje się na dostarczaniu specjalistycznych, a jednocześnie komplementarnych usług z zakresu business process outsourcing. Przewagą konkurencyjną w stosunku do dużych, międzynarodowych koncernów outsourcingowych obecnych w Polsce będzie elastyczność oferty oraz znajomość regionalnych rynków.
Outsourcing Experts będzie dążyć do budowy stabilnej Grupy kapitałowej, umocnienia pozycji w poszczególnych segmentach usług outsourcingowych oraz systematycznego wzrostu efektywności operacyjnej.

Strategia Grupy Outsourcing Experts zakłada:

 1.  Podwojenie przychodów w perspektywie 3 lat;
 2.  Utrwalenie pozycji lidera w kluczowych dla Outsourcing Experts branżach;
 3.  Wzrost przez akwizycje zarówno w branżach aktualnie reprezentowanych, jak i w nowych obszarach leżących w sferze zainteresowań Grupy OEX. Pozyskanie środków przez GPW w celu sfinansowania założonych planów rozwoju;
 4.  Uzupełnienie portfolio produktowego o nowe usługi z zakresów zbliżonych i synergicznych do obszarów działalności spółek Outsourcing Experts;
 5.  Koordynacja działań administracyjnych w ramach Grupy OEX w celu osiągnięcia optymalizacji operacyjnej i kosztowej.

Drogą do realizacji tych założeń będzie trwały rozwój oferowanych usług i ich kanałów sprzedaży, a także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w każdym obszarze działalności OEX.

Usługi oferowane przez Outsourcing Experts to:

 • Outsourcing procesów zarządzania dokumentami i back-office – obsługa kancelarii, elektroniczna archiwizacja i obieg dokumentów, rejestracja danych w systemach klienta, zarządzanie dokumentami papierowymi;
 • Outsourcing procesów wsparcia sprzedaży i marketingu – budowa i zarządzanie strukturami handlowymi, merchandising, usługi promocyjne, projekty logistyczne dedykowane wsparciu sprzedaży i marketingu, kompleksowa realizacja projektów rebrandingowych;
 • Outsourcing procesów call / contact center – zarządzanie usługami z obszaru wielokanałowej obsługi klienta (telefon, Internet, faks) oraz sprzedaż powiązana z budowaniem wizerunku marketingowego firm.

Do najważniejszych klientów biznesowych Grupy Outsourcing Experts należą m.in.: Telekomunikacja Polska, France Telecom, Netia, Noble Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, PZU SA, Allianz, Aviva), Vattenfall, RWE, Tauron Polska Energia, Mars Polska, Johnson & Johnson, Kompania Piwowarska, Carrefour.
 

Udostępnij