15.10.2012

Outsourcing Experts umacnia pozycję w energetyce

ArchiDoc podpisał umowę z jedną z największych firm energetycznych w Polsce na prowadzenie kancelarii dokumentów. Jednocześnie Voice Contact Center współpracuje projektowo z Amber Energia.

ArchiDoc podpisał umowę z jedną  z największych firm energetycznych w Polsce na prowadzenie kancelarii dokumentów. Jednocześnie Voice Contact Center współpracuje projektowo z Amber Energia.

W 2012 roku po raz pierwszy koncern należący do wielkiej czwórki polskich firm energetycznych zdecydował się na obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej w modelu outsourcingowym. Dostawca energii podpisał dwuletni kontrakt z firmą ArchiDoc na prowadzenie kancelarii w siedzibie outsourcera. Taki sposób realizacji projektu umożliwił uporządkowanie i ujednolicenie procedur rejestracji dokumentów, lepszą kontrolę i optymalizację kosztów w oparciu o rzeczywisty nakład pracy. Przyjęty system pozwolił również na systemowe przypisanie wydatków – związanych z obsługą korespondencji – do określonych komórek organizacyjnych.

„Duże spółki energetyczne w Polsce otwierają się na outsourcing i testują go u siebie, przywiązując coraz większą uwagę do jakości obsługi klienta. Nie chodzi tylko o poziom rozmów call center, ale szybkość załatwienia sprawy czy przejrzystość faktur. Liczba firm energetycznych, które będą oddawały w outsourcing procesy obsługi klienta czy sprzedaży, będzie systematycznie rosnąć. Bardzo liczymy na to, że szczyt przeżyjemy jednak przed 2015 rokiem, gdy Urząd Regulacji Energetyki uwolni ceny energii dla gospodarstw domowych” – mówi Konrad Rochalski, prezes Grupy Outsourcing Experts i spółki ArchiDoc.

Dotychczas w sektorze energetycznym ArchiDoc zrealizował zlecenia na rzecz kluczowych firm z tego sektora: Tauron (skanowanie i opisywanie umów kluczowych znajdujących się w różnych lokalizacjach w ramach audytu prawnego przed debiutem giełdowym spółki), Vattenfall (stworzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt, przegląd archiwistyczny oraz obsługa dokumentacji po zlikwidowanych Rejonach Energetycznych), a także proces porządkowania i skanowania dokumentów dla spółki z Grupy RWE. Jednocześnie od roku Voice Contact Center – spółka świadcząca usługi z zakresu call i contact center – prowadzi projekt umawiania spotkań przedstawicieli handlowych Amber Energia z firmami rozważającymi zmianę dostawcy energii. Przedsiębiorcy to ciągle najważniejsza grupa dla producentów energii elektrycznej, co potwierdza najświeższy raport Urzędu Regulacji Energetyki . Przez pierwsze siedem miesięcy 2012 roku liczba firm w Polsce, które zmieniła dostawcę energii wzrosła o 135 proc. względem końca zeszłego roku.

W 2012 roku Grupa Outsourcing Experts dołączyła do Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Stowarzyszenie skupia ponad 50 czołowych przedstawicieli firm z sektora outsourcingu i offshoringu. Do ABSL mogą należeć wyłącznie firmy działające w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, spełniające ściśle określone kryteria i których członkowstwo poparte zostanie przez Założycieli i Zarząd. Misją organizacji jest umacnianie pozycji polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych w kraju i podnoszenie atrakcyjności Polski jako wiodącej europejskiej lokalizacji dla projektów outsourcingowych i offshoringowych.
 

Udostępnij