01.08.2012

Outsourcing Experts w gronie ekspertów ABSL

Grupa Outsourcing Experts – specjalizująca się w outsourcingu procesów back-office, wsparcia sprzedaży i marketingu oraz call i contact center – dołączyła do Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Grupa Outsourcing Experts – specjalizująca się w outsourcingu procesów back-office, wsparcia sprzedaży i marketingu oraz call i contact center – dołączyła do Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Stowarzyszenie skupia ponad 50 czołowych przedstawicieli firm z sektora outsourcingu i offshoringu.

ABSL jest wiodącą organizacją branżową, reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. To platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk wewnątrz branży. Grupa OEX dzięki członkowstwu zyska m.in. dostęp do raportów, opracowań i materiałów rynkowych, przygotowywanych przez organizacje współpracujące z ABSL oraz instytucje rządowe. Ponadto, spółki z Grupy Outsourcing Experts będą miały możliwość uczestnictwa w spotkaniach biznesowych i forach wymiany wiedzy oraz w budowaniu profesjonalnej sieci obiegu informacji dotyczących outsourcingu i offshoringu.

Grupa OEX to lider polskiego rynku BPO i największa spółka w stowarzyszeniu, która koncentruje się na zaspokajaniu popytu wewnętrznego w Polsce na usługi Business Process Outsourcing. Skala działania, innowacyjne zaplecze technologiczne i obsługa klientów o znaczącej pozycji rynkowej sprawiają, że chcemy wzorować się tylko na najlepszych światowych przykładach. Wierzymy, że wypracowane przez firmy zrzeszone w ABSL standardy biznesowe pozwolą nam wyznaczać wzorce w obsłudze klientów Grupy OEX. Mamy nadzieję, że ABSL – organizacja skupiająca globalnych liderów prowadzących działalność biznesową w Polsce – będzie dla nas inspiracją do jeszcze szybszego wzrostu” – mówi Konrad Rochalski, prezes zarządu Grupy Outsourcing Experts.

Do ABSL mogą należeć wyłącznie firmy działające w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, spełniające ściśle określone kryteria i których członkowstwo poparte zostanie przez Założycieli i Zarząd. Misją organizacji jest umacnianie pozycji polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych w kraju i podnoszenie atrakcyjności Polski jako wiodącej europejskiej lokalizacji dla projektów outsourcingowych i offshoringowych.

Grupa OEX jest członkiem-założycielem Instytutu Outsourcingu, który skupia czołowych polskich dostawców usług outsourcingowych. W oparciu o ich doświadczenie, wiedzę i kompetencje, Instytut Outsourcingu prowadzi działalność edukacyjną i ekspercką na rzecz promocji rozwiązań outsourcingowych, w tym usług BPO, jako najlepszej strategii zwiększania efektywności i rentowności firm.
 

Udostępnij