08.12.2011

„Outsourcing Magazine”, Coraz więcej kompleksowych umów

Outsourcing IT ma się nieźle, a ma być jeszcze lepiej. W czasach spowolnienia gospodarczego może okazać się sposobem na optymalizację kosztów, czyli oszczędzanie.

Outsourcing IT ma się nieźle, a ma być jeszcze lepiej. W czasach spowolnienia gospodarczego może okazać się sposobem na optymalizację kosztów, czyli oszczędzanie.

Niedawno zostały opublikowane dwa badania polskiego rynku outsourcingu. Pierwsze z nich wykonane przez Millward Brown SMG/ KRC dla Instytutu Outsourcingu prezentuje wartość usług powstających i sprzedawanych na polskim rynku. Drugie, badanie ABSL, opisuje rynek usług powstających w Polsce, ale sprzedawanych za granicą. Najprostsze zestawienie dwóch wartości wyliczonych przez Millward Brown SMG/KRC (blisko 4 mld zł) i ABSL (ponad 3 mld USD, czyli około 9 mld zł) pokazuje szacunkową wartość całego rynku – 13 mld złotych. Raporty starają się opisać całość usług (wyliczenia dotyczą obszarów: obieg dokumentów, call center, finanse i księgowość, HR, outsourcing sił sprzedaży, IT, kadry płace, logistyka, zakupy). Wartość samego rynku outsourcingu informatycznego jest więc niższa. I choć według IDC wartość całego rynku IT w Polsce w 2010 r. wyniosła około 27 mld złotych, to całkowita wartość rynku outsourcingu IT w Polsce (ITO – Information Technology Outsourcing) wynosi około 1,5 mld złotych. (…)

Wyniki badań IDC wskazują, że polski rynek usług IT w ciągu następnych 5 lat będzie rozwijał się w tempie ok. 4,6% rocznie. (…)

Najczęściej wymieniane zalety outsourcingu to oszczędność oraz możliwość uwolnienia zasobów i skoncentrowania się na najważniejszym aktualnie obszarze biznesu. Taka motywacja wyboru sprawia, że paradoksalnie kryzys może być szansą dla usługodawców. Obecne prognozy rynkowe pokrywają się z tymi, które powstały w roku 2009. Wówczas z raportu "IT outsourcing in Central and Eastern Europe 2009. Countries’ attractiveness and development forecasts" firmy konsultingowej PMR wynikało, że firmy postrzegają outsourcing IT jako sposób na optymalizację wydatków w kryzysie. (…)

Globalny kryzys ekonomiczny sprzyja fuzjom i przejęciom, spowodował także wzrost znaczenia outsourcingu IT jako narzędzia optymalizacji kosztów, zwiększenia elastyczności i poprawy efektywności firm. Zdaniem Konrada Rochalskiego, prezesa zarządu Outsourcing Experts, eksperta Instytutu Outsourcingu, outsourcing jest coraz powszechniej stosowanym modelem biznesowym w polskich firmach. W obliczu trudniejszej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy coraz częściej wybierają narzędzia, które umożliwiają elastyczne zarządzanie zasobami i wprowadzają do organizacji wyższy poziom stabilności procesów.

Zainteresowanie outsourcingiem IT jest wynikiem rosnącej presji na wzrost efektywności przedsiębiorstw. Firmy zazwyczaj podejmują współpracę outsourcingową stopniowo, w takim zakresie, jaki postrzegają za mało ryzykowny. Według Tomasza Wawrzonka, menedżera IT w Centrum Outsourcingowym BCC, to bardzo popularna strategia, przede wszystkim w przedsiębiorstwach, które dopiero zaczynają zdobywać doświadczenie w tego rodzaju współpracy. Najchętniej outsourcują wybrane usługi i kompetencje, pozostawiając sobie pełną kontrolę nad własnością rozwiązań czy infrastruktury. (…)

Z czasem obawy ustępują na rzecz dostrzeganych kolejnych korzyści, możliwych do osiągnięcia dzięki bliższej i pełniejszej współpracy.
– Myślę, że to naturalny i obopólnie korzystny proces – firma outsourcingowa również zyskuje bezcenny czas, „ucząc się" klienta i obniżając po swojej stronie ryzyko współpracy o większym zakresie i odpowiedzialności – zauważa Tomasz Wawrzonek.
Zlecenie usługodawcy na początek mniejszego zadania jest sposobem na sprawdzenie jego kompetencji oraz wzajemnego zapoznania się ze specyfiką pracy obu firm. Takie selektywne podejście wynika również z obawy przed inwestycją w coś, co w rzeczywistości może się nie sprawdzić. W tym obszarze ważnym czynnikiem, który wpływa na decyzję firm, są referencje dotychczasowych klientów. Z problemem ich braku spotykają się mniejsi usługodawcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność na tym rynku. Nieco łatwiej jest polskim oddziałom międzynarodowych korporacji, które mają już sukcesy w tym zakresie na polu zagranicznym. (…)

Rynek dojrzewa
Według praktyków aktualny trend to zdecydowanie konsolidacja usług, co wynika przede wszystkim z rosnącej dojrzałości rynku, stabilności firm oferujących usługi oraz przekonania, popartego doświadczeniem, że można skutecznie i bezpiecznie korzystać z outsourcingu. (…)

Jeszcze kilka lat temu z kompleksowych usług outsourcingowych, w skład których wchodzi zarówno outsourcing systemu, jak i jego utrzymanie w Data Center producenta obejmujące dzierżawę oprogramowania i urządzeń, usługi administracyjne, bazodanowe oraz help desk dla użytkowników ofert, korzystały głównie duże, międzynarodowe koncerny. (…)

W mijającym roku rynek IT zdominowała tematyka cloud computingu. – To był kolejny rok „pod chmurką". Obserwujemy, że producenci oprogramowania dotychczas oferowanego w formie „klasycznej" pracują intensywnie nad udostępnieniem swoich produktów jako zasobów chmury. Równie intensywnie rozwijają się na naszym rynku usługi BPO i SSC – słyszymy o nowych
inicjatywach, najczęściej budowanych na potrzeby dużych, międzynarodowych korporacji. Miniony rok zweryfikował również ofertę firm, które oferowały usługi hostingowe i outsourcingowe, choć nie miały własnej infrastruktury teleinformatycznej, w tym swojego centrum przetwarzania danych. Część z tych firm nie sprostała oczekiwaniom rynku i jednocześnie nie potrafiła utrzymać rentowności. Stało się tak, gdyż rynek jest na tyle dojrzały, że eliminuje pośredników niewnoszących wartości dodanej dla klientów. (…)

Marcin Złoch
 

Udostępnij