24.11.2009

„Outsourcing Magazine”, Lista 100 najbardziej wpływowych osób polskiego outsourcingu

Piotr Cholewa - z lokalnej firmy archiwistycznej uczynił ogólnopolskiego dostawcę usług backoffice.

Piotr Cholewa – z lokalnej firmy archiwistycznej uczynił ogólnopolskiego dostawcę usług backoffice.

Firma: ArchiDoc
Stanowisko: przewodniczący rady nadzorczej
Zainteresowania: kolekcjonowanie win, wędkarstwo, górskie wędrówki oraz jazda na rowerze

Rynek usług outsourcingowych w Polsce od kilku lat znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Kluczowym czynnikiem sprzyjającym tej tendencji jest rosnąca świadomość korzyści – i to nie tylko finansowych – płynących z modelu biznesowego opartego na współpracy z partnerami zewnętrznymi. To efekt pozytywnych doświadczeń firm, które skorzystały z outsourcingu, jak też konsekwentnej edukacji rynku. Z drugiej strony, mamy restrykcyjne prawo, które szczególnie w branży bankowej i ubezpieczeniowej częściowo utrudnia wdrażanie takich rozwiązań. Rosnąca konkurencja oraz obecna sytuacja gospodarcza sprzyjają jednak coraz szerszemu otwieraniu się firm na outsourcing – stwierdza Piotr Cholewa, Przewodniczący Rady Nadzorczej ArchiDoc.

Udostępnij